No deal Brexit og briter i Danmark

For tiden er alle scenarier mulige i forhold til Brexit. Regeringen har derfor meldt ud, hvad den foreslår, at der skal gælde for herboende briter, hvis det ender med en ”no-deal”-Brexit.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Storbritannien er på vej ud af EU. Hvordan det såkaldte ”Brexit” kommer til at foregå, er der imidlertid ikke en afklaring på p.t. Den Brexit-aftale, som oprindelig var forhandlet på plads, blev forkastet af det britiske parlament den 15. januar 2019, og den britiske regering forsøger sig nu med nye veje. Det betyder, at det p.t. er uafklaret, på hvilket grundlag Storbritannien kommer til at udtræde af EU.

Et stort antal briter har igennem årene etableret sig i andre EU-lande, herunder Danmark. Det har de kunnet under EU-rettens regler om fri bevægelighed, der giver EU-borgere mulighed for at bo og arbejde i andre EU-lande uden at skulle have en opholds- og arbejdstilladelse. Efter Brexit kan briter ikke længere opholde sig i EU under reglerne om fri bevægelighed og vil – hvis der ikke træder andre regler i stedet for – blive omfattet af kravene om opholds- og arbejdstilladelse efter nationale regler. Det er en uholdbar situation for briter, der allerede bor i andre EU-lande, og derfor har det været nødvendigt at finde ud af, hvad der så skal gælde.

Hvis udtrædelsesaftalen var blevet vedtaget, eller hvis den bliver vedtaget i en ændret form, vil briter i Danmark, som det ser ud nu, fortsat have ret til at opholde sig og arbejde i Danmark på stort samme vilkår, som gælder i dag.

Det forslag, som regeringen planlægger at fremsætte for Folketinget, og som vil blive aktuelt ved Brexit uden aftale, vil etablere en midlertidig ordning, der også giver herboende briter ret til at opholde sig på vilkår, der i høj grad svarer til de nugældende regler i EU-opholdsbekendtgørelsen.

Det betyder, at briter fortsat kan bo og arbejde i Danmark som hidtil, optjene ret til permanent ophold og opnå familiesammenføring efter EU-retten, hvis familielivet eksisterede før Brexit. I forhold til familiesammenføring, hvor familielivet først etableres efter Brexit, og i forhold til udvisning, vil udlændingelovens almindelige regler dog gælde.

Den midlertidige overgangsordning vil forlænge gyldigheden af opholdsbeviser efter EU-retten, og regeringen har derfor opfordret britiske statsborgere til at sikre sig, at man har opholdsbevis eller har søgt om det inden Brexit, så lovligt ophold i Danmark kan dokumenteres.

Norrbom Vinding bemærker

  • at med forslaget – hvis det fremsættes for Folketinget og vedtages – vil briter, der inden Brexit opholder sig i Danmark under EU-retten, kunne opholde sig i Danmark efter Brexit på vilkår, der næsten svarer til reglerne i EU-opholdsbekendtgørelsen,
  • at denne ordning vil gælde i en midlertidig periode, indtil der er fundet en permanent ordning,
  • at briter p.t. bosiddende i Danmark dermed fortsat vil kunne bo og arbejde lovligt i Danmark uden opholds- og arbejdstilladelse, og
  • at det, man som arbejdsgiver indtil videre kan gøre, er at identificere de berørte medarbejdere i virksomheden og ellers følge udviklingen med henblik på, at usikkerheder forhåbentlig kan afklares så hurtigt som muligt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet