No deal Brexit og briter i Danmark – Lovforslag vedtaget

Folketinget har vedtaget det fremsatte lovforslag om, hvad der skal gælde for herboende briter i tilfælde af ”no deal” Brexit.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

I februar måned fremsatte regeringen et lovforslag, som etablerer en midlertidig ordning for briter bosiddende i Danmark og deres familiemedlemmer, for det tilfælde at Storbritannien udtræder af EU uden en aftale – det såkaldte ”no deal” Brexit. Folketinget har for nylig vedtaget dette lovforslag. Der hersker stadig usikkerhed om, hvordan det forestående Brexit kommer til at foregå, men med Brexit-loven har Danmark nu forberedt en midlertidig ordning, som ligger klar til at træde i kraft, i tilfælde af at et ”no deal” Brexit bliver en realitet.

Det vedtagne lovforslag omfatter de briter og deres familiemedlemmer, der på tidspunktet for Storbritanniens udtræden af EU har lovligt ophold i Danmark efter EU’s regler om fri bevægelighed. Den midlertidige ordning, som indføres med det vedtagne lovforslag, viderefører stort set alle de rettigheder, som briterne har i dag i kraft af EU-retten og EU-opholdsbekendtgørelsen. Den midlertidige ordning vil på sigt skulle afløses af en permanent ordning – der formentlig blandt andet vil afhænge af Storbritanniens fremtidige forhold til EU.

Udlændige- og integrationsministeren er i loven tillagt bemyndigelse til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden.

Vores tidligere nyhed, der indeholder en nærmere gennemgang af lovforslagets indhold, som i det væsentligste er vedtaget uden ændringer, kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet