Nej tak til lægebehandling, ja tak til sygedagpenge

Et lovforslag skal gøre det muligt for en borger at afvise at tage imod lægebehandling uden, at det vil få betydning for retten til sygedagpenge.

Norrbomvinding 58991

Beskæftigelsesministeren har for nylig fremsat et lovforslag, hvormed det foreslås at gøre en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har eksisteret siden 2014, permanent med virkning fra den 1. juli 2019. Ordningen giver en borger mulighed for at afvise at tage imod lægebehandling, uden at det vil få betydning for retten til sygedagpenge eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob, førtidspension mv.

Formålet med lovforslaget er ifølge forarbejderne at undgå, at en borger føler sig tvunget til at tage imod lægebehandling, som borgeren ikke føler sig tryg ved.

Retten til at afvise lægebehandling omfatter ifølge udkastet kun lægebehandling ”i snæver forstand”. Dette betyder, at det kun er behandlinger foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin, som borgeren kan afvise uden at risikere at miste sygedagpengene. Derfor kan man fx ikke afvise genoptræning eller behandling hos en psykolog.

Det betyder dermed også, at en arbejdsgiver heller ikke vil miste sygedagpengerefusionen, såfremt en sygemeldt medarbejder afviser at tage imod lægebehandling.

Norrbom Vinding bemærker 

  • at en medarbejder rent ansættelsesretligt er forpligtet til at bidrage til egen helbredelse, og at denne forpligtelse fortsat eksisterer trods medarbejderens mulighed for at afvise lægebehandling, og
  • at en medarbejders afvisning af eksempelvis en operation, der er afgørende – og eventuelt eneste mulighed – for medarbejderens tilbagevenden til arbejdet, efter en konkret vurdering fortsat vil kunne udgøre misligholdelse af ansættelsesforholdet, som vil kunne føre til ansættelsesretlige konsekvenser.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet