Miss wet shirt

Det var i orden at bortvise en hjemmehjælper, der havde en fugtig bluse liggende i bunden af sin bil. En bluse magen til var nemlig samme dag forsvundet fra en kunde.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Når en medarbejder stjæler fra sin arbejdsgivers kunder, vil det normalt være berettiget at bortvise medarbejderen. Men hvad nu hvis medarbejderen efterfølgende bliver frifundet i straffesagen. Det skulle en faglig voldgift tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en hjemmehjælper i en privat plejevirksomhed. Hjemmehjælperens arbejde bestod i at køre rundt til virksomhedens kunder og yde pleje og pasning. En af disse kunder havde en dag vredet en bluse op, som hun havde hængt til tørre på en bøjle i soveværelset.

Blusen forsvandt imidlertid i løbet af dagen, så kunden kontaktede plejevirksomheden og fortalte, at hendes bluse var blevet stjålet. Og plejevirksomheden måtte samme dag konstatere, at en fugtig bluse nøjagtig magen til kundens lå i bunden af hjemmehjælperens bil.

Hjemmehjælperens chef sørgede for, at blusen blev afleveret til kunden, og chefen spurgte også flere gange hjemmehjælperen, hvorfor hun dog havde ”gjort det”. Det svarede hjemmehjælperen ikke på. Hjemmehjælperen blev derfor bortvist og politianmeldt. I en efterfølgende straffesag blev hun dog frifundet for tyveri.

To ens fugtige bluser
Efterfølgende rejste hjemmehjælperen sammen med sin faglige organisation, FOA, en faglig voldgiftssag imod plejevirksomheden. Under denne sag oplyste hjemmehjælperen bl.a., at hun ikke havde stjålet blusen. Tværtimod var situationen den, at hun den pågældende dag havde haft en af sine egne bluser liggende i bilen. Den bluse var en smule våd, da den lige havde været til vask.

Hjemmehjælperen fortalte videre, at hun ikke havde fortalt dette til sin chef, fordi hun var blevet meget chokeret over beskyldningen om tyveri. Hun var dog efterfølgende blevet frifundet i straffesagen, og derfor mente hun, at bortvisningen måtte være uretmæssig.

Virksomheden blev dog frifundet. Opmanden udtalte, at det var forståeligt, at hjemmehjælperen var blevet påvirket af situationen, men at hun uanset dette burde have givet arbejdsgiveren sin forklaring samme dag. Da hun ikke rettidigt havde givet arbejdsgiveren sin forklaring, var bortvisningen berettiget – uanset at hun var blevet frifundet for tyveri i straffesagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • afgørelsen viser, at selvom en medarbejder frifindes for tyveri i en straffesag, kan en bortvisning, der relaterer sig til samme forhold, efter omstændighederne være berettiget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet