Mindre ændringer af rekrutterings­regler for udenlandsk arbejdskraft

Regeringen foreslog tidligere i år en række ændringer i udlændingeloven, som alle skulle gøre det lettere for danske virksomheder at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Enkelte af disse tiltag er nu vedtaget.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Tilbage i februar måned foreslog regeringen en række ændringer i udlændingeloven med det formål, at rekruttering af udenlandsk arbejdskraft skulle være lettere. Lovforslaget var del af regeringens udspil ”Styrket rekruttering af udenlandsk arbejdskraft”.

Vi omtalte lovforslaget i forbindelse med, at det blev fremsat. Vores omtale af det fremsatte lovforslag kan læses her.

Lovforslaget har været igennem Folketingets behandling i løbet af foråret. Enkelte dele af forslaget er blevet vedtaget, mens andre dele er blevet forkastet.

Fleksibel fast track-ordning
Fast track-ordningen giver mulighed for, at virksomheder, som er blevet særligt certificerede, på nærmere fastsatte betingelser kan påbegynde et ansættelsesforhold med udenlandske arbejdstagere, før disse er blevet meddelt opholdstilladelse.

En virksomhed har hidtil kunnet blive udelukket fra fast track-ordningen i 2 år, hvis udlændingeloven overtrædes. Karantæneperioden reduceres med denne lovændring til 1 år. Samtidig er en forhøjelse af bødeniveauet også blevet vedtaget.

Fra 37 timer til 30 timer
Det er en grundlæggende betingelse for at få opholds- og arbejdstilladelse i Danmark under såvel beløbsordningen som positivlisten, at den stilling, der bliver tilbudt, er på ”sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår”. Det er hidtil i praksis blevet fortolket som blandt andet et krav om fuldtidsbeskæftigelse (37 timer). Med lovændringen vil betingelsen om arbejdstid være opfyldt, hvis udlændingen tilbydes en stilling på minimum 30 timer.

De øvrige forslag i det fremsatte lovforslag om blandt andet en landespecifik beløbsordning, afskaffelse om kravet om udbetaling af løn til en dansk bankkonto og modernisering af positivlisten er ikke blevet vedtaget.

Ændringerne træder i kraft 1. juni 2019.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet