Lufthavnsuheldet

Det var groft uagtsomt, at en portør fortsatte sin kørsel efter, at han havde påkørt en tunnel. Den fortsatte kørsel resulterede i yderligere skader, og en opsigelse af portøren var på den baggrund saglig.

NV Highres-6.jpg

Hvis en medarbejder ved groft uagtsom eller forsætlig adfærd beskadiger sin arbejdsgivers materiel, kan adfærden normalt foruden et erstatningsansvar også berettige en opsigelse. Det er denne afgørelse fra Afskedigelsesnævnet et eksempel på. 

Sagen handlede om en portør, som var ansat af et selskab til at håndtere baggage i Københavns Lufthavn. Portøren var en flittig medarbejder og for at spare tid, forsøgte han en dag at køre ad en ny rute. Ruten førte igennem en tunnel, som var så smal, at det ikke var tilladt at køre igennem den.

Portøren forsøgte alligevel, og det gik galt. Først ramte han et vejskilt og derefter en kantsten. Påkørslen beskadigede køretøjet, og der løb olie ud. Trods dette valgte portøren at fortsætte, og køretøjet ramte igen kantstenen med det resultat, at det sad fast. Virksomheden betragtede portørens kørsel som ”fuldstændig uacceptabel”, og portøren blev derfor opsagt. 

Opsigelsen blev indbragt for Afskedigelsesnævnet. 

Groft uagtsomt eller? 
For Afskedigelsesnævnet gjorde portøren og hans fagforbund gældende, at opsigelsen var i strid med hovedaftalen, da portøren ikke vidste, at det var forbudt at benytte tunnelen. 

Selskabet oplyste, at omkostningerne ved påkørslerne var løbet op i minimum 100.000 kr., ligesom det blev forklaret, at portøren havde fortalt, at han havde bemærket den første påkørsel, men troede, at han kunne ”liste” køretøjet igennem. 

Opmanden lagde blandt andet til grund, at portøren havde glemt, at det ikke var muligt at køre igennem tunnelen. Derudover blev det ubestridt lagt til grund, at portøren ikke havde stoppet og undersøgt køretøjet efter første påkørsel. Efter en samlet bedømmelse fandt opmanden, at portøren havde handlet groft uagtsomt. Forholdet udgjorde en misligholdelse, og det havde derfor været berettiget at opsige portøren. Selskabet blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på en situation, hvor en arbejdsgiver var berettiget til, at sanktionere en medarbejders groft uagtsomme adfærd, og
  • at adfærdens økonomiske konsekvenser kan indgå som et element i vurderingen af, hvilken sanktion der er proportional.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet