Lovforslag vedtaget: Nu kan man sige nej til lægebehandling og fortsat modtage sygedagpenge

Folketinget har nu vedtaget det lovforslag, der skal gøre det muligt for en borger at afvise at tage imod lægebehandling uden, at det vil få betydning for retten til sygedagpenge.

Norrbomvinding 58991

I februar fremsatte Beskæftigelsesministeren et lovforslag, hvormed det blev foreslået at gøre en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har eksisteret siden 2014, permanent med virkning fra den 1. juli 2019. Vores nyhed om lovforslaget kan læses her. Lovforslaget er nu blevet vedtaget af Folketinget.

Ordningen giver en borger mulighed for at afvise at tage imod lægebehandling uden, at det vil få betydning for retten til sygedagpenge eller for kommunens vurdering af, om der er grundlag for at bevilge fleksjob, førtidspension mv. Formålet med at gøre ordningen permanent er ifølge forarbejderne at undgå, at en borger føler sig tvunget til at tage imod lægebehandling, som borgeren ikke føler sig tryg ved.

Retten til at afvise lægebehandling omfatter ifølge forarbejderne kun lægebehandling ”i snæver forstand”. Dette betyder, at det kun er behandlinger foretaget af en læge i form af operation eller lægeordineret medicin, som borgeren kan afvise uden at risikere at miste sygedagpengene. Derfor kan man fx ikke afvise genoptræning eller behandling hos en psykolog.

Det betyder dermed også, at en arbejdsgiver heller ikke vil miste sygedagpengerefusionen, såfremt en sygemeldt medarbejder afviser at tage imod lægebehandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet