Lovforslag om udbetaling af indefrosne feriepenge fremsat

Beskæftigelsesministeriet har fremsat et lovforslag om udbetaling af feriepenge optjent fra 1. september 2019 til 31. marts 2020.

NVI_Portrætter_done_056.JPG

Som en del af overgangen til den nye ferielov, blev det bestemt, at feriepenge optjent i overgangsåret skulle indefryses frem til tidspunktet, hvor medarbejderen når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

I juni blev et flertal i Folketinget dog enige om at udbetale 3 ugers indefrosne feriepenge. Det er denne aftale, som lovforslaget udspringer af. Med lovforslaget foreslås bl.a., at medarbejdere kan anmode Lønmodtagernes Feriemidler om udbetaling af den ferie, de har optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. marts 2020. Den enkelte medarbejder vil kunne anmode om udbetaling på borger.dk fra oktober 2020 til og med november 2020. Udbetalingen af de 3 ugers indefrosne feriepenge vil ske på baggrund af de indberettede lønoplysninger i eIndkomstregistret.

Stadig frist for indberetning 31. december 2020
For medarbejdere med feriegodtgørelse indberetter og indbetaler arbejdsgiver løbende de indefrosne feriepenge til FerieKonto eller en privat feriekasse. For medarbejdere med løn under ferie er der frist for indberetning af ferien den 31. december 2020. Det fremgår af lovforslaget, at en tidlig udbetaling af indefrosne feriepenge fra Lønmodtagernes Feriemidler ikke vil påvirke arbejdsgivernes pligt til at opgøre og indberette feriepenge for overgangsåret senest den 31. december 2020.

Udbetalingen ændrer heller ikke på, at arbejdsgiver fortsat vil kunne beholde feriepengene for medarbejdere med løn under ferie, der fortsat er ansat 1. september 2020. Mod betaling af en årlig indeksering vil arbejdsgiver kunne beholde feriepengene, indtil de opkræves fra Lønmodtagerenes Feriemidler i forbindelse med, at medarbejderne når folkepensionsalderen eller forlader det danske arbejdsmarked.

For en arbejdsgiver, der gerne vil betale feriepengene, var der oprindeligt lagt op til, at feriepengene kunne indbetales samtidigt med indberetningen. Tidspunktet for indbetaling er efterfølgende blevet rykket. Det fremgår af lovforslaget, at der vil blive fastsat et nyt tidspunkt. Det fremgår også, at den første ordinære opkrævning af feriepengene fortsat vil finde sted i juli og august 2021, hvor arbejdsgiver også for første gang skal tilkendegive, om arbejdsgiver ønsker at beholde feriepengene.

Lovforslaget forventes at blive 2.- og 3. behandlet den 17. august 2020. Norrbom Vinding følger op, når der er nyt om lovforslaget.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet