Lovforslag om sorgorlov til fædre og medmødre

Beskæftigelsesministeren har netop fremsat et lovforslag, der indebærer, at fædre og medmødre fremover har samme ret til fravær som mødre, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag om ændring af barselsloven, som er en del af finanslovsaftalen for 2018. Formålet med lovforslaget er at ligestille forældres ret til fravær, således at fædre og medmødre på samme måde som mødre har ret til op til 14 ugers fravær, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. 

Efter de nuværende regler har fædre og medmødre ingen særskilt ret til fravær i sådanne situationer, men kun ret til at afholde 2 ugers fædre- eller medmødreorlov inden for de første 14 uger efter fødslen. Hvis faderen eller medmoderen allerede har afholdt disse 2 uger ved barnets død eller bortadoption, er der efter de nuværende regler ikke ret til yderligere fravær.

Med dette lovforslag sker der således en anerkendelse af, at fædre og medmødre rammes lige så hårdt af sorg som moderen, når barnet dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

Med lovforslaget får adoptanter desuden samme rettigheder til fravær, så hver adoptionssøgende forælder har ret til 14 ugers fravær, hvis det barn, der er adopteret, dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet. 

Det foreslås endvidere at indføre en varslingspligt, således at der skal ske varsling ”uden ugrundet ophold”, når en lønmodtager ønsker at udnytte retten til fravær i forbindelse med, at barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen, eller et adopteret barn dør inden 32 uger efter modtagelsen af barnet. Denne varslingspligt gælder dog ikke, hvis moderen eller en af de adoptionssøgende allerede har varslet arbejdsgiveren om fravær af minimum samme længde i forbindelse med den forventede fødsel eller modtagelse af barnet.

Det forventes, at de nye regler træder i kraft den 1. februar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet