Lovforslag om sorgorlov til fædre og medmødre vedtaget

Fra den 1. februar er reglerne om sorgorlov i barselsloven ændret, så fædre og medmødre har samme ret til fravær som moderen, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag, som ligestiller forældres ret til fravær, således at fædre og medmødre på samme måde som mødre har ret til op til 14 ugers fravær, hvis barnet er dødfødt, dør eller bortadopteres inden den 32. uge efter fødslen. I dag er det kun mødre, der har ret til denne form for fravær.

Lovændringen betyder endvidere, at begge adoptanter får ret til fravær, så hver adoptionssøgende forælder har ret til 14 ugers fravær, hvis det barn, der er adopteret, dør inden den 32. uge efter modtagelsen af barnet.

Når en lønmodtager ønsker at udnytte retten til fravær i forbindelse med ovennævnte situationer, skal lønmodtageren varsle arbejdsgiveren herom hurtigst muligt. Lønmodtageren behøver dog ikke varsle arbejdsgiveren igen, hvis denne allerede har varslet om fravær af minimum samme længde i forbindelse med den forventede fødsel eller modtagelse af barnet.

Vores omtale af forslaget, da det blev fremsat, kan læses her.

 Ændringerne træder i kraft den 1. februar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet