Lovforslag om indførelse af seniorpension vedtaget

Fra den 1. januar 2020 har nedslidte mulighed for at gå på seniorpension, inden de når folkepensionsalderen.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

I november 2019 fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag, der skulle give nedslidte personer, der har højst 6 år tilbage til folkepensionsalderen, mulighed for at gå på seniorpension, hvis den pågældende har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet samt en arbejdsevne, der er varigt nedsat. Umiddelbart inden juleferien blev dette lovforslag vedtaget af Folketinget.

I overensstemmelse med det fremsatte lovforslag er betingelsen om en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet opfyldt, hvis personen sammenlagt har haft mindst 20-25 års beskæftigelse. Kravet om en varigt nedsat arbejdsevne er herudover opfyldt, når den pågældende alene kan arbejde i højst 15 timer om ugen set i forhold til vedkommendes seneste job.

Vi har tidligere omtalt lovforslaget mere detaljeret her.

Ændringerne er trådt i kraft den 1. januar 2020.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet