Lovforslag om ændring af sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik

Beskæftigelsesministeren har fremsat et lovforslag om arbejdsgiveres ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om medarbejdere i sager vedrørende refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb.

NV Highres-6.jpg

I et nyt lovforslag lægger beskæftigelsesministeren op til en særskilt regulering af arbejdsgiveres ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger, der indgår i en sag hos kommunen eller Ankestyrelsen om refusion af sygedagpenge og ressourceforløbsydelse.

Ifølge forslaget skal en arbejdsgiver ikke længere kunne anmode om aktindsigt i helbredsmæssige og lægelige oplysninger i henhold til forvaltningsloven i refusionssager. Derimod skal arbejdsgiver ifølge de foreslåede ændringer til sygedagpengeloven og lov om aktiv socialpolitik have ret til at blive gjort bekendt med disse oplysninger, hvis oplysningerne er af væsentlig betydning for, at arbejdsgiveren kan varetage sine interesser i en sag om helt eller delvist afslag på refusion. Det er alene relevante oplysninger i sagen – og ikke de underliggende lægelige dokumenter – som arbejdsgiver vil kunne blive gjort bekendt med.

Arbejdsgiver vil dog ikke have ret til at blive gjort bekendt med oplysningerne, hvis der efter forholdets særlige karakter er afgørende hensyn til medarbejderens interesse i at hemmeligholde oplysningerne. Det vil derfor ofte være nødvendigt, at kommunen eller Ankestyrelsen indhenter en udtalelse fra medarbejderen om skadevirkningerne, inden arbejdsgiveren bliver gjort bekendt med oplysningerne.

Helbredsmæssige oplysninger defineres i lovforslaget som personoplysninger, der vedrører en persons fysiske eller mentale helbred, herunder levering af sundhedsydelser, og som giver oplysninger om medarbejderens helbredstilstand. Lægelige oplysninger skal derimod forstås som øvrige oplysninger end helbredsmæssige, der er udvekslet mellem læge, psykolog eller andet sundhedspersonale og medarbejderen.

Ikrafttræden
Der er lagt op til, at lovforslaget skal træde i kraft den 1. januar 2019 og således have virkning for aktindsigtsanmodninger, der indgives til kommunerne og Ankestyrelsen, fra den 1. januar 2019.

Norrbom Vinding bemærker

  • at lovforslaget begrænser arbejdsgivers mulighed for partsaktindsigt i henhold til forvaltningslovens regler, og
  • at det desuden kan give anledning til betænkeligheder, at en arbejdsgiver – såfremt forslaget vedtages – ikke vil kunne modtage kopi af de underliggende lægelige dokumenter, men alene de ekstraherede oplysninger.

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling i Folketinget og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet