Lov om firmapensionskasser er vedtaget

Folketinget har netop vedtaget den nye lov om firmapensionskasser, som implementerer IORP II-direktivet.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Folketinget har netop vedtaget lov om firmapensionskasser. Loven er en implementering af direktiv 2016/2341/EU om arbejdsmarkedsrelaterede pensionskasser (det såkaldte IORP II-direktiv), og loven erstatter den nugældende lov om tilsyn med firmapensionskasser.

Vores omtale af det fremsatte lovforslag kan læses her.

Loven viderefører en stor del af bestemmelserne fra den eksisterende lov, og det helt overordnede formål med loven er fortsat at sikre, at der er sikkerhed for, at de pensionsløfter, en firmapensionskasse afgiver, kan opfyldes.

Loven indfører en skærpelse af kravene til ledelse og styring af firmapensionskasser samt en række krav, der skal sikre, at medlemmer af en pensionskasse har adgang til klare og relevante oplysninger om deres pensionsordning.

Af nye regler kan nævnes, at det fremover er et lovkrav, at en firmapensionskasse skal have udpeget nøglepersoner, som er ansvarlige for risikostyring-, intern audit og aktuarfunktionerne.

Firmapensionskasser udgør alene en lille andel af det danske pensionsmarked, og den nye lov vil derfor kun være relevant for få pensionsordninger. På europæisk plan er firmapensionskasser dog langt mere udbredte. Set med europæiske øjne vil det nye direktivs skærpede krav derfor få større betydning, og IORP II-direktivet har fået stor opmærksomhed blandt aktørerne på det europæiske pensionsmarked.

Loven træder i kraft den 13. januar 2019.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet