”Looking for a Danish employee”

Ligebehandlingsnævnet fandt, at et afslag på en jobansøgning var formuleret på en ‎måde, så det skabte en formodning for forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Når en virksomhed skal ansætte en ny medarbejder, må virksomheden som ‎udgangspunkt ikke lægge vægt på etnisk oprindelse. I denne sag skulle ‎Ligebehandlingsnævnet tage stilling til, om et afslag på en jobansøgning var formuleret, ‎så der var skabt en formodning for forskelsbehandling på grund af etnisk oprindelse. ‎
‎  ‎
Sagen handlede om en virksomhed, der annoncerede efter en marketing manager. En af ‎dem, der reagerede på stillingsannoncen, var en ansøger med et arabisk klingende ‎navn. Ansøgeren var både født og opvokset i Danmark, og han var umiddelbart ‎kvalificeret til stillingen.  ‎
‎ ‎
Ansøgeren, der havde valgt at skrive sin ansøgning på engelsk, modtog efterfølgende et ‎afslag fra virksomheden, hvoraf det fremgik: ”Thank you for your application and interest ‎for [virksomheden]. Unfortunately we are looking for a Danish employee as our new ‎marketing manager. Good luck”. ‎

Ansøgeren indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet og gjorde gældende, at det var ‎absurd, nedladende og diskriminerende at vælge ansøgere ud fra etnisk oprindelse. ‎Virksomheden besvarede ikke klagen. ‎

Ligebehandlingsnævnet gav ansøgeren medhold. Ligebehandlingsnævnet vurderede, at ‎det forhold, at virksomheden ud fra ansøgerens arabisk klingende navn sammenholdt ‎med, at ansøgningen var skrevet på engelsk, havde konkluderet, at han ikke var dansk, ‎skabte en formodning for, at der var sket forskelsbehandling pga. etnisk oprindelse. ‎

Da virksomheden ikke havde gjort noget for at afkræfte denne formodning, fik ansøgeren ‎medhold i sig klage og blev tilkendt en godtgørelse på 25.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at et uheldigt formuleret afslag kan skabe en formodning for, at ‎der er blevet lagt vægt på ulovlige kriterier i forbindelse med ansættelsesprocessen, og ‎at man som arbejdsgiver derfor bør formulere sine afslag så sagligt og neutralt som ‎muligt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet