Lidt for lost i kollegaen

Det var i orden at afskedige en medarbejder, der var gået for vidt i sine seksuelle tilnærmelser til en kollega.

NV Highres-3.jpg

Medarbejdere har en pligt til at opføre sig anstændigt på arbejdspladsen. Dette gælder også i forholdet mellem medarbejdere. I denne sag skulle landsretten tage stilling til, om en medarbejder var gået for vidt ved sine seksuelle tilnærmelser til en kollega.

Sagen drejede sig om to medarbejdere i en kommune. De havde over nogen tid skrevet sammen, og deres korrespondance fik en flirtende karakter. På et tidspunkt gik den mandlige medarbejder direkte til sagen, og skrev, at han var ”lost i din fisse”. Selv om den kvindelige medarbejder udtrykkeligt frabad sig at modtage sådanne beskeder, sendte den mandlige medarbejder to beskeder mere, hvis indhold der dog var nogen uklarhed om. Ifølge den kvindelige medarbejder havde den mandlige medarbejder nu tilkendegivet, hvor godt han kunne tilfredsstille hende seksuelt, mens beskederne ifølge den mandlige medarbejder havde haft et noget mere uskyldigt indhold.

Den kvindelige medarbejder gik herefter til ledelsen, og den mandlige medarbejder blev indkaldt til en tjenstlig samtale, hvorefter han blev afskediget. Da han mente, at det passerede højst kunne berettige til en advarsel, indbragte han sagen for retten.

Han gik for vidt
Byretten gav kommunen medhold i, at det var berettiget at afskedige medarbejderen. Retten lagde vægt på, at det måtte have stået klart for den mandlige medarbejder, at hans tilnærmelser til den kvindelige medarbejder var uanstændige og seksuelt krænkende.

Sagen blev anket til landsretten, som også gav kommunen medhold. Landsretten lagde vægt på, at selvom de to beskeder, som den mandlige medarbejder havde sendt, efter at den kvindelige medarbejder havde sagt fra, måtte svare til mandens egen gengivelse heraf, så havde beskederne i sammenhæng med det tidligere forløb været egnede til at krænke den kvindelige medarbejder. Under hensyn til den mandlige medarbejders stilling og position fandt landsretten, at afskedigelsen var rimeligt begrundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at medarbejdere har en pligt til at opføre sig anstændigt over for hinanden,
  • at sagen er et eksempel på en medarbejder, der ved sine seksuelle tilnærmelser til en kollega gik for vidt, og 
  • at der derfor forelå et sagligt afskedigelsesgrundlag

Norrbom Vinding repræsenterede kommunen under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet