Længere på arbejde

En bestemmelse om ansættelsesbreve i den regionale overenskomst for bl.a. ‎bioanalytikere indskrænkede ikke en regions ret til at ændre bioanalytikernes ‎arbejdssted.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Det ligger som udgangspunkt inden for ledelsesretten at ændre arbejdsstedet for ‎medarbejdere, hvis ændringen ikke udgør en væsentlig vilkårsændring. I denne sag ‎skulle en faglig voldgiftsret afgøre, om en overenskomstbestemmelse om ‎ansættelsesbreve forhindrede en region i at flytte nogle bioanalytikere fra et sted til et ‎andet.‎

Sagen var opstået, fordi en region havde besluttet at nedlægge en matrikel på et ‎hospital, hvorfor en række bioanalytikere skulle flyttes til hospitalets øvrige matrikler. ‎Ændringen af arbejdsstedet betød, at bioanalytikerne fik mellem 16 og 35 km længere ‎til arbejde. Én fik dog kortere til arbejde. Ændringen blev ikke varslet med ‎medarbejdernes opsigelsesvarsel.‎

Bioanalytikerne mente ikke, at regionen kunne ændre arbejdsstedet uden at respektere ‎de individuelle opsigelsesvarsler. Der stod nemlig i overenskomsten, at ‎ansættelsesbrevene altid skulle angive arbejdsstedet. Bioanalytikerne mente, at ‎bestemmelsen indebar, at en ændring af arbejdsstedet altid måtte ske med individuelle ‎opsigelsesvarsler.‎

Regionen frifundet
Sagen endte i en faglig voldgift, hvor opmanden frifandt regionen. Opmanden fastslog, at ‎det som udgangspunkt ligger inden for ledelsesretten at ændre medarbejdernes ‎arbejdssted. Det forhold, at der stod i overenskomsten, at arbejdsstedet skulle anføres i ‎ansættelsesbrevet, kunne ikke læses sådan, at arbejdsgiveren var forhindret i at ændre ‎arbejdsstedet uden opsigelsesvarslet.‎

Afgørelsen vedrørte i øvrigt kun spørgsmålet om overenskomstbestemmelsens ‎rækkevidde. Spørgsmålet om, hvorvidt ændringerne af ansættelsesstedet konkret ‎udgjorde en væsentlig vilkårsændring for de enkelte bioanalytikere, var ikke en del af ‎sagen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at en indskrænkning i ledelsesretten normalt kræver sikre ‎holdepunkter i overenskomsten.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet