Lægefaglige oplysninger blev afgørende

Det var ikke ok at opsige en klinikassistent, som ikke dukkede op til en sygefraværssamtale. Klinikassistenten var for syg til at deltage i samtalen, og hun var i øvrigt ikke blevet advaret om, at hun ville blive opsagt, hvis hun udeblev.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Efter sygedagpengeloven skal arbejdsgivere indkalde til en samtale om, hvornår og ‎hvordan medarbejderen kan vende tilbage til arbejdet. Sygefraværssamtalen skal ‎holdes inden for 4 uger fra 1. fraværsdag. Men er det ok at sige op, hvis medarbejderen ikke dukker op? Det skulle Vestre Landsret tage stilling til i denne sag.

Vi har tidligere omtalt Sø- og Handelsrettens dom i samme sag. Den nyhed kan læses her.

Sagen handlede om en klinikassistent, der var ansat i en tandlægeklinik. ‎Klinikassistenten følte sig forskelsbehandlet og mente ikke, at tandlægen tog de ‎nødvendige skånebehov. Da klinikassistenten nævnte det for tandlægen, fik ‎klinikassistenten et kort og skarpt svar – tandlægen var nemlig på vej på ‎sommerferie. ‎

Efter sommerferien meldte klinikassistenten sig syg. Hun var nemlig ked af samtalen ‎før sommerferien. Da tandlægen indkaldte til sygefraværssamtale i en sms, fik ‎tandlægen besked om, at klinikassistenten forsat var ked af samtalen, var på vej til ‎lægen, men ville vende tilbage et par dage efter. ‎

Et par dage efter indkaldte tandlægen til samtalen i et brev, der blev overbragt. Der ‎stod i brevet, at klinikassistenten havde pligt til at deltage i samtalen. På sms ‎svarende klinikassistenten, at hun ville forsøge at komme. Da klinikassistenten ‎udeblev, blev hun opsagt. ‎

Lægen kom på banen
Da Sø- og Handelsretten i deres dom ikke havde anset det som bevist, at klinikassistenten var for syg til at deltage i sygefraværssamtalen, blev klinikassistentens læge indkaldt som vidne i landsretten. Lægen havde talt med klinikassistenten flere gange i dagene omkring opsigelsen, og hun forklarede, at det var hendes lægefaglige vurdering, at klinikassistenten var for syg til at deltage i samtalen – både fysisk og pr. telefon.

Blandt andet på baggrund af lægens vidneforklaring fandt landsretten, at tandlægen ikke var berettiget til at opsige klinikassistenten uden varsel. Landsretten tillagde det også betydning, at klinikassistenten ikke var blevet tilbudt at deltage i samtalen telefonisk, og at klinikassistenten ikke var blevet informeret om, at en udeblivelse fra samtalen ville kunne medføre en opsigelse.

Klinikassistenten blev derfor tilkendt en godtgørelse for usaglig opsigelse svarende til 1,5 måneds løn.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen er konkret begrundet, og
  • at dommen ikke ændrer på, at en arbejdsgiver efter omstændighederne kan afskedige en medarbejder, der udebliver fra en sygefraværssamtale, uden forudgående advarsel.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet