Lad pensionen blive hjemme

Erhvervsministeren har fremsat et lovforslag, der vil blandt andet gøre det muligt for ‎medarbejdere, der flytter fra Danmark til andet EU/EUØS land, at lade deres optjente ‎pensionsmidler blive stående i Danmark.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Erhvervsministeriets lovforslag er en implementering af Europa-Parlamentet og Rådets ‎direktiv 2014/50/EU, der skal sikre mobilitet af arbejdskraft mellem EU landene ved at ‎give lønmodtagerne bedre mulighed for at optjene og bevare supplerende ‎pensionsrettigheder, når de flytter indenfor EU’s grænser. ‎

Lovforslaget vil derfor, hvis det vedtages, give medarbejdere, der fraflytter Danmark til ‎fordel for et andet EU/EUØS land, ret til at lade deres optjente pensionsmidler blive i ‎Danmark, selvom der ikke indbetales til ordningen. Fremover må pensionsselskaberne ‎heller ikke nægte lønmodtagere, der fraflytter Danmark, at lade deres pension blive i ‎selskabet. Kun hvis pensionsmidlerne ikke overstiger en tærskelværdi på 20.000 kr., ‎som reguleres efter personskattelovens § 20, og lønmodtageren har givet sit samtykke, ‎kan livsforsikringsselskabet udbetale de optjente midler.  ‎

Med lovforslaget foreslås det også, at lønmodtagere, der flytter til Danmark fra et andet ‎EU/EUØS land, ikke må blive mødt med unødige indtrædelsesbarrierer, når de ønsker ‎at indtræde i en dansk pensionsordning. Fremover skal disse lønmodtagere som ‎minimum efter 3 år have opnået ubetinget medlemskab af pensionsordningen, ligesom ‎en minimumsalder for indtræden i pensionsordningen ikke må overstige 21 år.

Lovforslaget forventes at træde i kraft den 21. maj 2018. ‎

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage med nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet