Kuk i hønsefarmen

Det var usagligt at afskedige en medarbejder på en hønsefarm med begrundelsen, at hun ikke kunne tale dansk eller engelsk. Arbejdsgiveren havde nemlig ikke påvist konkrete tilfælde, hvor de manglende sprogkundskaber var et problem.

Hvis en medarbejder ikke varetager sine arbejdsopgaver tilfredsstillende, vil det normalt være sagligt at skride til afskedigelse. Det kan dog komme arbejdsgiveren til skade, hvis de manglende kompetencer ikke er blevet påtalt.  

Sagen handlede om en kvinde, der blev ansat i produktionen på en hønsefarm i 2007. I de første år af ansættelsestiden havde medarbejderen til opgave at passe høns og samle æg. Efter et par år blev hun oplært i også at kunne betjene en pakkemaskine. Medarbejderen kunne hverken tale dansk eller engelsk, men de andre medarbejdere hjalp til som tolk, når hun skulle tale med arbejdsgiveren. 

I 2012/2013 blev produktionen omlagt, og arbejdsprocesserne blev mere tekniske og indviklede. Omlægningen medførte, at medarbejderne i større grad skulle kommunikere med hinanden for at kunne udføre deres opgaver, ligesom behovet for daglig kommunikation med arbejdsgiveren også blev øget. I 2015 måtte arbejdsgiveren konstatere, at der ikke længere var nogen, der kunne agere tolk for medarbejderen, og da hun stadig ikke kunne tale dansk eller engelsk, blev hun afskediget. 

Usaglig afskedigelse 
Medarbejderen mente dog, at hendes manglende sprogkundskaber ikke tidligere havde været et problem i ansættelsen, og at afskedigelsen derfor var usaglig. Sagen endte derfor ved domstolene, da arbejdsgiveren mente, at det var en nødvendig forudsætning for virksomhedens drift, at arbejdsgiveren kunne kommunikere med medarbejderen. 

Både by- og landsret fandt afskedigelsen usaglig, fordi arbejdsgiveren ikke ved ansættelsen havde stillet krav om, at medarbejderen skulle kunne tale dansk eller engelsk. Derudover havde medarbejderen ikke påvist konkrete tilfælde, hvor sprogproblemerne havde forårsaget væsentlige problemer for virksomheden. Medarbejderne blev derfor tilkendt en godtgørelse for usaglig afskedigelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at dommen illustrerer, at en afskedigelse i udgangspunktet er saglig, hvis medarbejderen ikke længere er i stand til at udføre arbejdsopgaverne, men 
  • at der – særligt i en situation, hvor ansættelsesforholdet har bestået i en årrække – kan være god grund til, at arbejdsgiveren påtaler problemerne, inden der skrides til afskedigelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet