Kontrol­foranstaltninger: Oplysningspligt og gennemsigtighed

Datatilsynet har for nylig afsluttet fem tilsyn, som fokuserede på reglerne om oplysningspligt ved brug af kontrolforanstaltninger over for medarbejdere.

Norrbomvinding 10237

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at en dataansvarlig senest på det tidspunkt, hvor der indsamles personoplysninger, skal oplyse den registrerede om blandt andet formålet med behandling, retsgrundlaget for behandlingen samt – så vidt muligt – den periode, oplysningerne vil blive opbevaret. Oplysningspligten hænger sammen med forordningens princip om gennemsigtighed, som blandt andet går ud på, at registrerede skal have let adgang til udførlig information om behandling af ens personoplysninger.

Datatilsynet afsluttede i august 2020 fem skriftlige tilsyn, som alle fokuserede på arbejdsgivers oplysningspligt i forbindelse med brug af kontrolforanstaltninger over for medarbejdere. Alle tilsynene gav anledning til kritik fra Datatilsynet, og i tre ud af de fem tilfælde udtalte Datatilsynet endda alvorlig kritik af arbejdsgivernes behandling af personoplysninger.

Den alvorlige kritik fra Datatilsynet omhandlede blandt andet manglende tydelig information om formålet med behandlingen af oplysningerne. En virksomhed havde eksempelvis i et tilfælde ikke oplyst medarbejderne tilstrækkeligt om, at en række tiltag fra virksomheden – fx adgang til medarbejderes e-mails og anvendelse af tv-overvågning – kunne anvendes til kontrol af medarbejderne.

Herudover omhandlede kritikken manglende oplysning om, hvilket retsgrundlag arbejdsgiverne lagde til grund for behandlingen, samt hvilke kategorier af oplysninger, der blev indsamlet til brug for kontrol. Således var det et gennemgående undersøgelsestema i de gennemførte tilsyn, om de informationer, medarbejderne havde fået, var tilstrækkeligt oplysende, og om de var let tilgængelige.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Datatilsynets meget detaljerede afgørelser om arbejdsgiveres oplysningspligt understreger, at man som arbejdsgiver bør udvise en vis omhyggelighed i forhold til at informere sine medarbejdere om tiltag, der giver mulighed for kontrol af medarbejderne, samt i videst muligt omfang sikre at oplysningerne oplistet i forordningens artikel 13 og 14 er givet til medarbejderne i en let tilgængelig form.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet