Kontrol på sygelønnen

Kontrollører i Tivoli havde krav på sygeløn som supplement til sygedagpenge – også når sygedagpenge blev udbetalt af kommunen.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Ganske mange overenskomster har indrettet regler om sygedagpenge på samme måde som den ordning, der følger af lovgivningen. Efter nogle overenskomster er det gjort således, at retten til sygeløn er betinget af, at sygedagpengeforpligtelsen påhviler arbejdsgiveren. I denne sag skulle det afgøres, om der var ret til supplerende sygeløn, når der i overenskomsten blot stod, at der var ret hertil ”i henhold til lovens bestemmelser”.

Sagen var opstået i forbindelse med en tivolikontrollørs sygdom. Kontrolløren var blev syg kort efter sæsonens start, og han opfyldte derfor ikke beskæftigelseskravet efter sygedagpengeloven i forhold til sygedagpenge fra arbejdsgiveren. Det gjorde han imidlertid i forhold til sygedagpenge fra kommunen. 

Kontrolløren og hans organisation mente, at han havde krav på supplerende sygeløn efter overenskomsten.

Det var Tivoli uenig i, for Tivoli mente, at henvisningen til lovgivningen i overenskomsten skulle forstås således, at der kun kunne udbetales supplerende sygeløn, når arbejdsgiveren havde sygedagpengeforpligtelsen. Sagen endte i en faglig voldgift.

En klar ordlyd
Opmanden fandt, at når der blot var en henvisning til loven, måtte ordlyden af overenskomsten forstås sådan, at der var ret til supplerende sygeløn, uanset om sygedagpengeforpligtelsen påhvilede arbejdsgiveren eller kommunen. På andre overenskomstområder fandtes endvidere eksempler på, at det fremgik direkte af ordlyden, hvis der skulle være en reservation for, hvem der havde sygedagpengeforpligtelsen.

3F fik derfor medhold. 

Opmanden fandt dog anledning til at bemærke, at overenskomsten alene giver ret til supplerende sygeløn. Hvis sygedagpengeforpligtelsen således ikke påhviler arbejdsgiver, må medarbejderen godtgøre, hvilket beløb der er udbetalt fra kommunen, og som der følgelig skal suppleres op fra.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen bekræfter det kendte udgangspunkt om, at fortolkningen af en overenskomst i første række beror på ordlyden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet