Kendelse i klagesag

Advokatnævnet har i dag afsagt kendelse i klagesag efter undersøgelsesforløb gennemført for TV 2 Danmark.

Advokat Yvonne Frederiksen udtaler:

”Advokatnævnets flertal er nået frem til den konklusion, at der på et enkelt punkt er sket tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med den for TV 2 gennemførte undersøgelse vedrørende klager.

Det er væsentligt at notere sig, at der ikke i Advokatnævnets kendelse er kritik af selve det forhold, at undersøgelsen er gennemført, af den proces, der helt generelt blev fulgt i forbindelse med undersøgelsen, eller af den vurdering, der er foretaget som led i undersøgelsen.

Advokatnævnets flertal er imidlertid af den opfattelse, at den afsluttende afrapportering af undersøgelsens resultat, der blev givet i forbindelse med et møde, rent teknisk skulle have indeholdt nogle flere oplysninger om den lovgivning, der knyttede sig til den foretagne vurdering.

Den afsluttende afrapportering blev givet mundtligt ved et længere møde med deltagelse af også klagers advokat, der havde bistået klager gennem hele forløbet, og klagers advokat var forud for mødet telefonisk orienteret om min vurdering af sagen.

Jeg er derfor også meget overrasket over Advokatnævnets konklusion på dette punkt, og jeg vil nu – efter at have nærlæst kendelsen – overveje, om kendelsen skal indbringes for domstolene. Jeg har derfor heller ikke yderligere kommentarer til sagen på nuværende tidspunkt.”

Mere om emnet