Julefrokosten

Bortvisningen af en mellemleder, der under en julefrokost havde udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd over for en medarbejder i en anden afdeling, var berettiget.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Man skal opføre sig ordentligt – også når der er julefrokost. Det illustreres tydeligt af denne sag, hvor afskedigelsesnævnet skulle tage stilling til, om det var berettiget at bortvise en mellemleder, som under den årlige julefrokost på arbejdspladsen havde udvist seksuelt grænseoverskridende adfærd over for en kvindelig medarbejder fra en anden afdeling.

Julefrokosten havde været et hyggeligt arrangement med mad, drikke og god stemning. Men da arrangementet nærmede sig sin afslutning, blev en mellemleder pludselig nærgående over for en kvindelig medarbejder. Han tog hende umotiveret på brystet og på maven, mens hun sad ved bordet. Hun sagde tydeligt fra og rykkede om på den anden side af bordet blandt gode kolleger. Der gentog mellemlederen sin adfærd.

I den følgende uge fortalte kvinden til sin faglige organisation, hvad der var sket, og den øverste ledelse blev orienteret.

Arbejdsgiveren undersøgte herefter sagen ved at gennemføre en række individuelle samtaler – dels med mellemlederen, dels med andre medarbejdere, der havde overværet det passerede. Selvom mellemlederen afviste alt, fandt arbejdsgiveren det dokumenteret, at tingene var foregået, som kvinden beskrev det, og mellemlederen blev bortvist.

Også opmanden fandt det bevist, at mellemlederen under julefrokosten havde udvist en seksuelt krænkende adfærd over for den kvindelige medarbejder. Opmanden fandt, at dette var en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet, og at denne vurdering forstærkedes af det forhold, at adfærden var udvist af en leder over for en medarbejder. Det var uden betydning, at mellemlederen og den kvindelige medarbejder arbejdede i forskellige afdelinger, og at mellemlederen havde en pletfri anciennitet på mere end 25 år. Bortvisningen var derfor berettiget, og arbejdsgiveren blev frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer det almindelige ansættelsesretlige princip om, at medarbejdere har pligt til at udvise en anstændig adfærd såvel i som uden for arbejdstiden, samt
  • at en medarbejders utilbørlige adfærd over for en anden medarbejder vil kunne være en grov misligholdelse af ansættelsesforholdet og derved berettige til en bortvisning – også selvom der er tale om medarbejdere, der ikke er ansat i samme afdeling.

Norrbom Vinding repræsenterede arbejdsgiver under sagen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet