Julefrokosten som endte med en knæskade

En medarbejder pådrog sig en knæskade under en firmajulefrokost, og ønskede herefter ‎skaden anerkendt som en arbejdsskade. Landsretten nåede frem til, at skaden var sket ‎under udførelsen af arbejdet, men at skaden alligevel ikke kunne anerkendes som en ‎arbejdsskade.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Ifølge arbejdsskadesikringsloven er der en række kriterier, der skal opfyldes, for at en ‎skade kan anerkendes som en arbejdsskade, og medarbejderen kan få erstatning. For ‎det første skal skaden være sket som led i arbejdets udførelse. For det andet skal ‎skaden være sket som følge af eller være blevet forværret ved de forhold arbejdet ‎udføres under. ‎

Denne sag omhandlede en medarbejder, som kom til skade under deltagelsen i den ‎årlige firmajulefrokost. På et tidspunkt i løbet af arrangementet blev der kørt en ‎pølsevogn frem udenfor, så medarbejderne kunne gå ud og få natmad. Mens den ‎pågældende medarbejder stod og ventede på at få sin natmad, besvimede hun og slog ‎knæet ned i fliseunderlaget. Medarbejderen pådrog sig ved faldet en meniskskade i ‎knæet. ‎

Spørgsmålet under sagen var for det første, om skaden var sket under udførelsen af ‎arbejdet og herudover, om skaden var forværret som følge af fliseunderlaget på ‎arbejdspladsen.‎

Under sagen blev Retslægerådet bedt om en udtalelse, og udtalelsen konkluderede, at ‎medarbejderens meniskskade var sket, fordi medarbejderen ved faldet havde fået et vrid ‎i knæet, inden knæet ramte fliserne. Meniskskaden ville derfor have været den samme, ‎hvis medarbejderen var besvimet andre steder end på arbejdspladsen.‎

Landsretten nåede frem til, at skaden under firmajulefrokosten var sket under udførelsen ‎af arbejdet. På baggrund af Retslægerådets udtalelse fastlog landsretten imidlertid, at ‎medarbejderens skade ikke var blevet forværret som følge af arbejdsforholdene, og at ‎skaden derfor ikke kunne anerkendes som en arbejdsskade.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det er vigtigt at være opmærksom på, at en anerkendelse af, at en skade, som fx er ‎sket under en julefrokost, udgør en arbejdsskade i henhold til ‎arbejdsskadesikringsloven, ikke er ensbetydende med, at arbejdsgiveren også er ‎erstatningsansvarlig for skaden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet