Intet svar, intet honorar

Det havde intet med en medarbejders barselsorlov at gøre, at en rengøringsassistent på barselsorlov ikke blev virksomhedsoverdraget. Medarbejderen besvarede ikke henvendelserne fra arbejdsgiveren.

Norrbom_Sara_127-Ny-web[1].jpg

Efter ligebehandlingsloven må en arbejdsgiver ikke opsige en medarbejder helt eller delvist begrundet i medarbejderens orlov. Hvis opsigelsen sker under orloven, er det op til arbejdsgiveren at bevise, at opsigelsen ikke har noget med orloven at gøre. Men hvordan ligger landet, hvis arbejdsgiveren slet ikke kan komme i kontakt med medarbejderen på orlov? Det spørgsmål så Ligebehandlingsnævnet på i denne sag. 

Sagen handlede om en rengøringsvirksomhed, som overtog en række medarbejdere i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. En af medarbejderne var en rengøringsassistent på barselsorlov. Inden overdragelsen skulle træde i kraft, blev rengøringsassistenten – ligesom de øvrige medarbejdere – indkaldt til et informationsmøde og en personlig samtale med den nye arbejdsgiver. 

Rengøringsassistenten mødte dog ikke op til nogen af møderne og besvarede heller ikke virksomhedens henvendelser. 

Først 2 måneder senere kontaktede hun sin nye arbejdsgiver via sms og oplyste et telefonnummer, som hun kunne kontaktes på. Virksomheden ringede nummeret op flere gange, men det blev ikke besvaret. 

Virksomheden valgte derfor at betragte den manglende tilbagemelding, som om medarbejderen havde opsagt sin stilling. Det var medarbejderen ikke enig i, og sagen endte med at blive indbragt for Ligebehandlingsnævnet. 

Tilstrækkelig dokumentation 
Rengøringsassistenten mente, at hun var blevet opsagt, og at opsigelsen måtte være begrundet i orloven. Virksomheden kunne ikke på baggrund af den manglende kommunikation konkludere, at hun ikke ønskede at blive virksomhedsoverdraget. 

Virksomheden fastholdt, at de flere gange havde forsøgt at kontakte assistenten, men at henvendelserne ikke blev besvaret. Derfor havde de draget den konklusion, at rengøringsassistenten ikke ville virksomhedsoverdrages.  

Ligebehandlingsnævnet fandt, at da virksomheden havde dokumenteret, at de flere gange – uden held – havde forsøgt at komme i kontakt med rengøringsassistenten, havde virksomheden bevist, at opsigelsen ikke havde været begrundet i rengøringsassistentens barselsorlov. 

Rengøringsvirksomheden blev derfor frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en arbejdsgiver vil kunne løfte bevisbyrden for, at ansættelsesforholdets ophør ikke er begrundet i en medarbejders orlov, hvis arbejdsgiveren har forsøgt at komme i kontakt med medarbejderen, men medarbejderen ved sin ageren tilkendegiver, at medarbejderen ikke fortsat ønsker at være ansat.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet