Intet nyvalg = ingen beskyttelse

Selvom der ikke var sket nyvalg, var en medarbejder ophørt som arbejdsmiljørepræsentant. Medarbejderen var derfor ikke beskyttet mod afskedigelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Sagen handlede om en chauffør, som i 2011 blev valgt som arbejdsmiljørepræsentant for turistbusområdet i en busvirksomhed. Valgperioden var 2 år. Virksomhedens arbejdsgiverorganisation blev først underrettet om valget i midten af 2013.

I oktober 2014 var der nyvalg på virksomheden, og flere medarbejdere blev valgt som arbejdsmiljørepræsentanter for en række andre områder i virksomheden. På turistbusområdet blev der ikke holdt valg, og heller ikke i årene efter blev der afholdt valg. I 2017 blev der hængt et opslag op med en oversigt over de tillidsvalgte i virksomheden. Chaufføren var ikke nævnt på dette opslag.

Da chaufføren i foråret 2018 blev afskediget, hævdede hun, at hun fortsat var arbejdsmiljørepræsentant, og at virksomheden ikke havde begrundet afskedigelsen i tvingende årsager.

Sagen endte i en faglig voldgift.

Chaufføren og hendes faglige organisation gjorde gældende, at valget fra 2011 fortsat havde virkning. De var derfor af den opfattelse, at chaufføren stadig var arbejdsmiljørepræsentant og dermed beskyttet mod opsigelse.

Virksomheden mente, at arbejdsmiljørepræsentantstatussen var bortfaldet. Dette støttede virksomheden på, at chaufføren ikke havde løst opgaver som arbejdsmiljørepræsentant siden 2015. Chaufføren havde heller ikke deltaget i sikkerhedsmøder eller i øvrigt reageret, da hun ikke var nævnt på opslaget over tillidsvalgte i virksomheden i 2017.

Valgperioden var forlænget men udløbet
På grund af den forsinkede anmeldelse til arbejdsgiverorganisationen fandt opmanden, at chaufførens valgperiode var forlænget. Hvervet ophørte dermed først – 2 år efter anmeldelsen – i sommeren 2015.

Dernæst fandt opmanden, at selvom virksomheden ikke havde afholdt valg på turistbusområdet siden 2011, var chaufføren ikke længere beskyttet som arbejdsmiljørepræsentant. Opmanden henviste særligt til, at chaufføren ikke siden 2015 havde løst opgaver relateret til hvervet, og at hun ikke havde reageret på virksomhedens opslag i 2017.

Norrbom Vinding bemærker

  • at det afgørende i kendelsen blev, at medarbejderen de facto var ophørt med arbejdsmiljørepræsentantsopgaverne flere år før afskedigelsen og dermed ikke længere kunne anses som særligt beskyttet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet