Ingen våbenhvile efter ulovlig konflikt

Busselskaber, der har været udsat for en ulovlig konflikt, havde ikke krav på ”våbenhvile”, da 3F på ny ville konflikte.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Efter arbejdsretlig praksis har arbejdsmarkedets parter en vidtgående konfliktret ved forsøg på at opnå en overenskomst. Men kan der gøres indskrænkninger i konfliktretten, hvis en part tidligere har været udsat for ulovlige kampskridt? Det skulle Arbejdsretten tage stilling til i denne sag.

I sagen havde 3F gennem nogen tid forsøgt at opnå overenskomst med nogle busselskaber. 3F sendte i den forbindelse nogle konfliktvarsler, som efterfølgende blev kendt ulovlige af Arbejdsretten.

Efter Arbejdsrettens afgørelse fremsendte 3F nye konfliktvarsler. Busselskaberne mente imidlertid, at de havde krav på en ”genopretningsperiode” på 6 måneder for at afbøde virkningerne af den tidligere ulovlige konflikt. Derfor anlagde de på ny sag ved Arbejdsretten mod 3F.

Under sagen anførte selskaberne navnlig, at de var blevet svækket økonomisk af den ulovlige konflikt. Busselskaberne kunne ganske vist forsøge at få dækket deres tab ved de almindelige domstole, men før en sådan sag ville blive afgjort, kunne der hurtigt gå nogen tid. Derfor mente selskaberne, at det ville være rimeligt, hvis de fik lidt tid til at komme på fode igen før en eventuel ny konflikt.

Ikke krav på genopretningsperiode
Arbejdsretten frifandt 3F. Arbejdsretten mente ikke, at der gælder et generelt princip om, at en arbejdsgiver skal fredes efter en ulovlig konflikt. Tværtimod anførte Arbejdsretten, at det normalt vil være forventeligt, at en faglig organisation iværksætter en lovlig konflikt, hvis en allerede iværksat konflikt af en eller anden grund kendes ulovlig. 

Da busselskaberne ikke havde anført andre argumenter for, at den nye konflikt skulle være ulovlig, blev 3F frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen viser, at der ikke kan opstilles en generel regel om, at arbejdsgivere har ret til en fredningsperiode efter en ulovlig konflikt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet