Ingen krænkelse af ytringsfriheden

En kommune havde ikke begrænset ytringsfriheden for kommunens medarbejdere. Men ombudsmanden fandt alligevel, at der var lidt at komme efter.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Offentligt ansatte har en vid adgang til at udtale sig om deres arbejdsplads. Det forudsætter dog, at medarbejderen udtaler sig på egne vegne, og hvis en medarbejder udtaler sig om forhold på arbejdspladsen, skal vedkommende præcisere, at udtalelserne er på egne vegne og ikke på myndighedens. I denne sag afgjorde ombudsmanden, at en kommune havde været berettiget til at afvise at deltage i et tv-indslag under kommunalvalgkampen.

I sagen havde en tv-station under kommunalvalgkampen ønsket at lave et kritisk interview om forholdene på et plejecenter. Det var kommunens opfattelse, at indslaget ville kunne få en politisk karakter, og derfor ønskede kommunen ikke at medvirke, eller at der kunne bringes indslag fra kommunens lokaliteter. Dette meddelte kommunaldirektøren i en e-mail til kommunalbestyrelsen. E-mailen blev ikke sendt til andre end kommunalbestyrelsen.

Kommunaldirektørens beslutning blev imidlertid omtalt i pressen, og derfor valgte ombudsmanden at gå ind i sagen. Efter det skete, valgte kommunen at informere generelt om, at medarbejderne havde frihed til at ytre sig.

Ombudsmandens udtalelse
Ombudsmanden fastslog, at kommunen ikke ved kommunaldirektørens beslutning og meddelelse have krænket de ansattes ytringsfrihed. Ombudsmanden anførte, at det afgørende er, at medarbejderne har frihed til at udtale sig på egne vegne. Beslutningen angik alene, hvorvidt medarbejderne måtte udtale sig på vegne af Bornholms Regionskommune i tv-programmer under kommunalvalget.

Ombudsmanden bemærkede dog, at det efter hans opfattelse havde været rettest, om kommunen umiddelbart efter pressedækningen havde taget initiativ til at informere medarbejderne om deres ret til at ytre sig på egne vegne. Da kommunen efterfølgende havde taget et sådant initiativ, foretog ombudsmanden sig ikke yderligere.

Norrbom Vinding bemærker 

  • at det følger af ombudsmandens praksis samt Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, at offentligt ansatte har en vid adgang til at ytre sig, som dog ikke er uden begrænsninger,
  • at denne ytringsfrihed blandt andet kan begrænses i tilfælde, hvor medarbejderne udtaler sig på myndighedens vegne, og
  • at der ikke findes retsregler, der pålægger myndigheder handlepligt i forhold til aktivt at informere medarbejdere i forlængelse af medieomtale, men
  • at det selvsagt kan være fornuftigt, at myndigheder vælger at informere medarbejderne, herunder såfremt der på den ene eller den anden måde er opstået tvivl om rækkevidden af ytringsfriheden.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet