Informationspjece om databeskyttel­sesforordningen

Den tredje vejledning om databeskyttelses­forordningen er nu offentliggjort – denne ‎gang i form af en generel informationspjece.

Datatilsynet, Digitaliseringsstyrelsen, Erhvervsstyrelsen og Justitsministeriet er ‎tidligere udkommet med vejledninger om henholdsvis databeskyttelsesrådgivere og overførsel af personoplysninger til tredjelande. Men nu er de også klar med den tredje vejledning i rækken, som er en ‎generel informationspjece om databeskyttelsesforordningen. Pjecen kan læses i sin ‎helhed her.‎

Formålet med pjecen er at give et generelt indblik i de nye regler, der afløser ‎persondataloven den 25. maj 2018. I pjecen beskrives overordnet de regler, vi ‎allerede kender fra persondataloven, men den indeholder også korte beskrivelser af ‎de nyskabelser, som databeskyttelsesforordningen indeholder fx reglerne om ‎konsekvensanalyser og databeskyttelsesrådgivere. ‎

Det fremgår af pjecen, at vejledningen vil blive fulgt op af endnu en vejledning, når ‎lovforslaget til en ny persondatalov er endeligt vedtaget i Folketinget – og at ‎vejledningen forventeligt kommer i løbet af foråret 2018.‎

Datatilsynet udkommer i øvrigt – i samarbejde med myndighederne nævnt ovenfor – ‎med en hel række af vejledninger frem til udgangen af januar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet