Inddragelse af adgangskort

DSB måtte gerne inddrage en række lokomotivføreres adgangskort, mens de deltog i en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Det slog Arbejdsretten fast i denne sag.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

En lockout indebærer, at en arbejdsgiver nægter at lade medarbejderne udføre deres arbejde. En lockout vil være overenskomststridig, hvis en arbejdsgiver, i strid med fredspligten, sender medarbejdere hjem uden en driftsmæssig begrundelse. Men er det en overenskomststridig lockout, hvis en arbejdsgiver beder medarbejdere, der deltager i en ulovlig arbejdsnedlæggelse, om at aflevere deres adgangskort? Det var spørgsmålet i denne sag.

Sagen opstod under en af flere overenskomststridige arbejdsnedlæggelser blandt lokomotivførerne i DSB. En række af de lokomotivfører, der ikke ville genoptage deres arbejde, blev bedt om at aflevere deres adgangskort. De blev samtidig bedt om at forlade DSB’s område.

Det skete for at give DSB et overblik over, hvilke lokomotivførere der ønskede at arbejde, så DSB hurtigst muligt kunne få gang i togdriften igen. DSB forsøgte også at forhindre, at de lokomotivførere, der gerne ville arbejde, kunne blive udsat for pression fra de strejkende kolleger.

Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane mente, at inddragelsen af lokomotivførernes adgangskort var en overenskomststridig lockout eller et overenskomststridigt kampskridt, som alene havde til formål at lægge pres på de strejkende medarbejdere. De indbragte derfor sagen for Arbejdsretten.

Berettiget beslutning begrundet i driften
Arbejdsretten gav DSB medhold. Arbejdsretten fandt, at inddragelsen af adgangskortene hos de lokomotivførere, der ikke ville genoptage arbejdet, havde været driftsmæssigt begrundet.

Arbejdsretten fremhævede, at inddragelsen af adgangskortene var sket som en konsekvens af medarbejdernes overenskomststridige arbejdsnedlæggelse og kun på et begrænset område. Arbejdsretten lagde herudover vægt på selve formålet med inddragelsen. Herefter konstaterede Arbejdsretten, at forudsætningen for en overenskomststridig lockout ikke var opfyldt.

Arbejdsretten fandt i øvrigt heller ikke grundlag for at anse inddragelsen af adgangskortene for at være et overenskomststridigt kampskridt. I den forbindelse lagde Arbejdsretten vægt på, at inddragelsen af adgangskortene ikke var sket for at eskalere konflikten.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen fra Arbejdsretten viser, at det under nogle omstændigheder kan være driftsmæssigt begrundet at inddrage medarbejdernes adgangskort under en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse, og
  • at det er væsentligt, at medarbejderne er bekendt med, at adgangskortene udleveres igen, når medarbejderne genoptager arbejdet.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet