Hvordan er det nu med sletning?

Datatilsynet har offentliggjort en ny tekst, som behandler en række aspekter vedrørende sletning af personoplysninger - bl.a. er der flere gode råd at hente.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Det følger af databeskyttelsesforordningen, at personoplysninger kun må opbevares i det tidsrum, opbevaringen er nødvendig til at opfylde formålet med behandlingen. Herefter skal oplysningerne enten slettes eller anonymiseres. Det beror således på en konkret vurdering, om der skal ske sletning eller ej. Men hvordan og hvornår skal der i praksis ske sletning af personoplysninger?

Også for arbejdsgivere påkalder dette spørgsmål sig interesse – ikke mindst i lyset af de mange praktiske spørgsmål, der kan opstå i helt konkrete situationer. Med Datatilsynets nye tekst er det nu muligt at blive klogere på, hvilke krav Datatilsynet stiller til sletning.

Indledningsvis gennemgår Datatilsynet, hvad der konkret forstås ved sletning af personoplysninger, herunder hvornår der rent teknisk foreligger tilstrækkelig sletning. Herefter gennemgås, hvilke overvejelser den dataansvarlige bør gøre sig i forhold til bl.a.:

  • slettefrister
  • procedurer for sletning
  • opfølgning på sletning
  • retten til at blive glemt
  • backup og sletning

Datatilsynets tekst, som afsluttes med en række gode råd, kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet