Hvor går grænsen?

Arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet har for nylig lanceret en kampagne for at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på Danmarks arbejdspladser.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

På baggrund af #MeToo-bevægelsen vedtog Folketinget sidste år en ændring af ligebehandlingsloven, der trådte i kraft den 1. januar i år. Lovændringen har medvirket til det øgede fokus på seksuel chikane på danske arbejdspladser. Nu er arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet gået sammen om en kampagne med titlen ”Hvor går grænsen?”, der sætter yderligere fokus på forebyggelse af seksuel chikane.

Formålet med kampagnen er at forebygge seksuel chikane samt grænseoverskridende og krænkende adfærd på Danmarks arbejdspladser og herved beskytte de danske arbejdspladser og arbejdsmiljøet på disse mod seksuel chikane.

Som led i kampagnen er der blevet udarbejdet en hjemmeside med materiale vedrørende emnet. Der er bl.a. blevet produceret en kampagnevideo og en pjece med ti anbefalinger om forebyggelse og håndtering af seksuel chikane. Der er endvidere blevet udarbejdet et dialogværktøj i form af en række dialogkort, som skal gøre det nemmere at tale om og forbygge seksuel chikane på danske arbejdspladser.

Yderligere oplysninger og materialet, der er udarbejdet som led i kampagnen, kan tilgås på denne hjemmeside. På hjemmesiden er det muligt at downloade pjecen med anbefalinger samt de omtalte dialogkort.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet