Hvad skal det koste at stoppe et toilet til?

En anordning ved nogle toiletudgange på et nybyggeri var omfattet af VVS-branchens ‎rørprisliste, og der skulle derfor ikke forhandles om prisen for udførelsen af arbejdet.

mandvedbord.jpg

Akkordarbejde i VVS-branchen afregnes efter den såkaldte rørprisliste. Hvis et stykke ‎arbejde ikke kan kategoriseres på rørprislisten, må der forhandles om prisen. I denne ‎sag skulle en faglig voldgiftsret afgøre, om arbejde med tilstopning af nogle faldstammer ‎til toiletter var omfattet af rørprislisten.‎

Uenigheden mellem parterne var opstået ved, at blik- og rørarbejderne mente, at det ‎arbejde, de udførte på en byggeplads, skulle honoreres efter en bestemt bestemmelse i ‎rørprislisten.‎

Arbejdet gik ud på, at der i forbindelse med nybyggeri blev monteret en tilstopning på ‎faldstammer til toiletter, så disse ikke blev tilstoppet med smuds og andet affald fra ‎andre håndværkere på byggeriet. Fremgangsmåden var velkendt og havde været ‎benyttet på byggepladserne i over 20 år. Arbejdsgiveren på det pågældende arbejde ‎mente imidlertid ikke, at det faldt inden for den bestemmelsen i rørprislisten, som blik- ‎og rørarbejderne mente, det skulle akkorderes efter. I rørprislisten stod om sådanne ‎tilfælde, at der skulle forhandles om prisen på arbejdet.‎

Da parterne ikke kunne blive enige om, hvorvidt arbejdet var omfattet af rørprislisten eller ‎ej, indbragte Blik- og Rørarbejderforbundet sagen for en faglig voldgiftsret. ‎

Inden for ordgrænsen
Opmanden gav Blik- og Rørarbejderforbundet medhold. ‎

Opmanden var enig med Tekniq i, at arbejdet ikke hørte til bestemmelsens ‎kerneområde. Da det imidlertid lå inden for ordgrænsen i bestemmelsen, og da den ‎pågældende type arbejde havde været afregnet efter den bestemmelse i en årrække, ‎gav opmanden Blik- og Rørarbejderforbundet medhold i, at det skulle afregnes derefter, ‎og at der altså ikke skulle forhandles om afregningen.

Norrbom Vinding bemærker

  • at kendelsen bekræfter de velkendte principper om, at ordlyden og parternes ‎praktisering er væsentlige fortolkningsbidrag ved fastsættelsen af forståelsen af en ‎kollektiv aftale.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet