Hun sagde selv op

En gravid frisør, der pga. dårlig økonomi blev tilbudt en stilling som assistent i ‎stedet for daglig leder, havde ikke ret til godtgørelse for usaglig afskedigelse. Det ‎slog Vestre Landsret fast i denne sag.

Sagen handlede om en frisør, der arbejdede som daglig leder i en frisørsalon. I marts ‎‎2014 fortalte frisøren sin arbejdsgiver, at hun var gravid. I juni blev frisøren opsagt ‎som daglig leder og blev samtidig tilbudt en stilling som assistent med lønnedgang ‎til følge. Årsagen til stillingsændringen var arbejdsgiverens dårlige økonomi. ‎

Frisørens fagforening gjorde i et brev gældende, at ændringen var i strid med ‎ligebehandlingsloven, men skrev ikke, at frisøren betragtede sig som opsagt. ‎Frisøren meldte sig syg, indtil hun gik på barselsorlov, og opsagde herefter sin ‎stilling efter endt barselsorlov. Efterfølgende lagde frisøren sag an mod ‎arbejdsgiveren, da hun ønskede en godtgørelse.‎

Intet at komme efter
Frisøren mente, at de varslede ændringer i ansættelsesforholdet skyldtes hendes ‎graviditet, og at hun derfor skulle have en godtgørelse for diskrimination iht. ‎ligebehandlingsloven – og hvis hun ikke kunne få det, ville hun have en godtgørelse ‎for usaglig opsigelse efter funktionærloven eller overenskomsten.  ‎

Vestre Landset bemærkede indledningsvis, at de administrative og ledelsesmæssige ‎opgaver, frisøren havde haft som daglig leder, ikke havde fyldt så meget, at hun var ‎omfattet af funktionærloven. Vestre Landsret bemærkede derefter, at hverken ‎frisøren eller hendes fagforening havde oplyst over for arbejdsgiveren, at frisøren ‎betragtede sig som opsagt, og at frisøren derfor ikke havde krav på godtgørelse i ‎henhold til overenskomsten – eller krav på godtgørelse efter ligebehandlingsloven. ‎På den baggrund blev arbejdsgiveren frifundet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på, at en medarbejder, der accepterer væsentlige ‎ændringer i sit ansættelsesforhold og fortsætter i stillingen, ikke efterfølgende kan ‎gøre gældende, at medarbejderen er berettiget til godtgørelse for usaglig opsigelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet