Havariinspektørens habilitetsproblemer

Østre Landsret mente, at det var berettiget, at en havariinspektør blev afskediget disciplinært, fordi han fortsatte i et bijob, som han fik at vide var uforeneligt med hans arbejde.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Når en tjenestemand afskediges, har det stor betydning, om en afskedigelse er diskretionær eller disciplinær. Det er afgørende, om afskedigelsen er begrundet i forhold, der kan tilregnes tjenestemanden. Herudover har det stor betydning, om en afskedigelse af en tjenestemand skyldes en stillingsnedlæggelse. I denne sag var spørgsmålet, om en disciplinær afskedigelse var berettiget, eller om der reelt var tale om en kamufleret stillingsnedlæggelse.  

Sagen handlede om en havariinspektør, der arbejdede med uvildige undersøgelser af luftfart. Havariinspektøren var ansat som tjenestemand. I begyndelsen af året blev der varslet personalenedskæringer på arbejdspladsen. I den forbindelse begyndte havariinspektøren at lede efter et ekstra arbejde. I foråret fortalte han sin arbejdsgiver, at han overvejede at blive investor i en gruppe, der ville byde ind på en opgave med kontrolflyvninger.  

Arbejdsgiveren forklarede, at der kunne opstå habilitetsproblemer. Efter nærmere undersøgelser meddelte arbejdsgiveren i efteråret, at bijobbet var uforeneligt med jobbet som havariinspektør. Det var arbejdsgivers vurdering, at der var risiko for interessekonflikter. Havariinspektøren meddelte herefter arbejdsgiveren, at han var stoppet med det ekstra arbejde. 

Efter nogle måneder fandt arbejdsgiveren ud af, at havariinspektøren alligevel var fortsat i bijobbet. Han havde i øvrigt ikke kun været investor, men havde også fungeret som kvalitetschef. Det opfattede arbejdsgiveren som en tjenesteforseelse. Arbejdsgiveren indledte derfor en disciplinær afskedigelse. Der blev afholdt tjenesteligt forhør, hvor forhørslederen indstillede, at havariinspektøren skulle afskediges, hvilket arbejdsgiveren herefter gennemførte. 

Havariinspektøren var ikke tilfreds med den disciplinære afskedigelse. Så han gik til domstolene. Her gjorde havariinspektøren bl.a. gældende, at den disciplinære afskedigelse i virkeligheden var en kamufleret stillingsnedlæggelse som følge af de personalenedskæringer, der var blevet varslet. Han mente også, at det måtte have betydning, at firmaet hvor han havde haft bijob, ikke havde fået opgaven med kontrolflyvningerne. 

Grov tjenstlig forseelse 
I modsætning til byretten kom landsretten frem til, at den disciplinære afskedigelse var berettiget. Landsretten lagde til grund, at det måtte have været klart for havariinspektøren, at det var en ledelsesmæssig instruks, at hans bijob var uforeneligt med hans stilling. Herudover mente landsretten, at det var bevist, at havariinspektøren havde fortsat sit engagement i bijobbet, efter at han havde fået instruksen.

Landsretten mente ikke, at det skulle tillægges betydning, at der ikke opstod habilitetsproblemer, fordi firmaet ikke fik opgaverne med kontrolflyvning. Landsretten fandt derfor, at den disciplinære afskedigelse var berettiget, fordi havariinspektøren havde gjort sig skyldig i en grov tjenstlig forseelse.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at adgangen til at afskedige en tjenestemand disciplinært er uafhængig af, om der er varslet personalereduktioner.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet