Håndbremsen var i orden – bortvisningen var ikke

En chauffør ville ikke køre en bil, fordi hun troede, at den havde en dårlig håndbremse. Det udløste en bortvisning. Men det var ikke i orden, fastslog Afskedigelsesnævnet.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Når en medarbejder nægter at udføre det arbejde, medarbejderen er ansat til, vil det ofte – med rette – kunne få alvorlige ansættelsesretlige konsekvenser. Det gælder dog ikke altid, hvilket denne sag er et eksempel på.

Sagen handlede om en chauffør, der havde været ansat i et taxa- og turistbusfirma i lidt mere end 6 år. En dag opstod der så store problemer med den bil, som chaufføren kørte, at den skulle på værksted. Chaufføren kontaktede derfor sin arbejdsgiver, der oplyste, at det ikke var noget problem. Chaufføren kunne blot komme ind på arbejdspladsen og hente en anden af firmaets biler.

Chaufføren ville imidlertid ikke køre den bil, som arbejdsgiveren foreslog hende at køre i. Den havde hun nemlig kørt i dagen inden, og hun oplyste, at bilen havde fejl på håndbremsen.

Mens man ventede på, at chaufføren skulle indfinde sig på arbejdspladsen, kontrollerede firmaets chefmekaniker håndbremsen, som efter hans opfattelse var fejlfri. I det lys betragtede arbejdsgiveren chaufførens opførsel som arbejdsnægtelse, så da hun mødte ind på arbejdspladsen, blev hun straks bortvist, uden at hun fik lejlighed til at forholde sig til chefmekanikerens vurdering af, at håndbremsen var helt fin. 

Bortvisning uberettiget
Sagen endte i Afskedigelsesnævnet, som fastslog, at bortvisningen var uretmæssig. Opmanden lagde bl.a. vægt på, at chaufføren ikke havde haft mulighed for at forholde sig til oplysningen om, at håndbremsen var i orden, men i stedet var blevet bortvist uden nærmere drøftelse.

Opmanden fandt heller ikke, at arbejdsgiveren med rimelighed kunne have afskediget chaufføren i situationen. Derfor blev hun – foruden lønnen i opsigelsesperioden – tilkendt en godtgørelse på 45.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et eksempel på en situation, hvor en arbejdsgiver skulle have givet en medarbejderen mulighed for at forholde sig til nogle – for medarbejderen – nye oplysninger, før en afskedigelse eller bortvisning eventuelt kunne være gennemført.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet