God adfærd i det offentlige

Ophavsmændene bag vejledningen om god adfærd i det offentlige har opdateret og udgivet en ny vejledning om de overordnede regler og principper, der gælder for ansatte i det offentlige.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

I 2007 udkom vejledningen God adfærd i det offentlige, og nu – 10 år senere – er vejledningen blevet opdateret.

Vejledningen beskriver de grundlæggende regler og principper, der gælder for offentligt ansatte. Et af formålene med vejledningen er at udbrede kendskabet til disse grundregler og –principper, således at offentligt ansatte er bevidste om, hvad der gælder, og at man undgår sager, hvor der kan rejses tvivl om forvaltningens integritet. 

I vejledningen er fx beskrevet regler om instruktionsbeføjelsen, offentligt ansattes ytringsfrihed (som er baseret på Justitsministeriets vejledning om samme emne, der genudkom sidste år), tavshedspligt og gaver.

Ud over at vejledningen med revisionen er forsøgt gjort mere læsevenlig, er der kommet et par nye kapitler til, bl.a. et kapitel om forsvarlig økonomisk forvaltning, ligesom strukturen på visse punkter er ændret.

Vejledningen kan læses her.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet