Gennembrudsforlig i industrien

CO-Industri og DI har afsluttet overenskomstforhandlingerne om Industriens Overenskomst og Industriens Funktionæroverenskomst.

Norrbom_Christian_10-NY-WEB[1].jpg

Begge er blevet forlænget for en 3-årig periode til 1. marts 2023. Hovedelementerne i fornyelsen er stigninger i løn og bidrag til fritvalgslønkontoen, mere øremærket forældreorlov til faren mv.

Dermed lader det til, at overenskomstfornyelsen på det samlede DA/FH-område er på rette spor, men det er for tidligt at afblæse risikoen for storkonflikt

Dels afventer vi et gennembrudsforlig på transportområdet vedrørende ”normalløn”, dels er der selvstændige udfordringer på byggeriets område i forhold til udenlandsk arbejdskraft, der nok kræver en anderledes håndtering, end der er kommet fra industriens område.

Endelig vil der forventelig – som sædvanligt – skulle udarbejdes et sammenkædet mæglingsforslag af DA og FH hos forligsmanden, som skal stemmes hjem for at få fornyet de områder, hvor der ikke kan nås enighed.

Sker det ikke, kan også industrien stadig risikere at komme i konflikt.

Norrbom Vinding vil løbende opdatere om udviklingen.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet