Forslag til nye regler om arbejdsmiljø­certifikat

Folketinget har netop fremsat et lovforslag, som indeholder en generel opstramning af ‎reglerne om arbejdsmiljøcertifikater med det formål at forbedre kvaliteten af den ‎nuværende arbejdsmiljøcertifikatordning.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

Med lovforslaget ønsker Folketinget at indføre et øget tilsyn med virksomheder, som har ‎et arbejdsmiljøcertifikat. På nuværende tidspunkt kommer Arbejdstilsynet kun på tilsyn ‎hos de certificerede virksomheder, når der er særlig anledning hertil fx i forbindelse med ‎alvorlige arbejdsulykker. Med lovforslaget ønskes indført en 3-årig prøveperiode, hvor ‎Arbejdstilsynet skal afdække arbejdsmiljøet hos 500 udvalgte certificerede ‎virksomheder. Arbejdstilsynet har herefter mulighed for at føre tilsyn med de udvalgte ‎virksomheder, uden at der er særlig anledning hertil.‎

Såfremt Arbejdstilsynet under tilsynet med de udvalgte certificerede virksomheder ‎konstatere kritisable forhold, skal Arbejdstilsynet ifølge lovforslaget ikke give påbud, ‎men i stedet underrette certificeringsorganet. Arbejdstilsynet kan dog fjerne ‎virksomhedens arbejdsmiljøcertifikat-smiley fra Arbejdstilsynet hjemmeside, indtil ‎forholdene er bragt i orden/afklaret.‎

Desuden ønskes det med lovforslaget indført, at inspektions- og certificeringsorganerne ‎skal forøge den tid, der bruges i forbindelse med kontrol af arbejdsmiljøet ved tildelingen ‎af certifikatet for dermed at styrke kvaliteten af arbejdsmiljøcertifikatordningen. ‎Endvidere foreslås en skærpelse af kravene til arbejdsmiljøinspektørernes ‎arbejdsmiljøfaglige viden særligt i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.‎

På nuværende tidspunkt er der ikke krav om, at de certificerede virksomheder af egen ‎drift skal oplyse kontrol- og certificeringsorganet om konkret anmeldte arbejdsskader og ‎erhvervssygdomme. Med lovforslaget foreslås det, at de certificerede virksomheder ‎fremover skal oplyse certificeringsorganerne om de anmeldte arbejdsulykker og ‎erhvervssygdomme, som virksomheden har fået kendskab til fx gennem høring fra ‎Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Norrbom Vinding bemærker

  • at Folketinget vurderer, at lovforslaget vil medføre en merudgift for det offentlige og ‎erhvervslivet på i alt 7,1 mio. kr. over den 3-årige prøveperiode, men det skal dog ‎bemærkes,‎
  • at det er frivilligt for virksomhederne, om de ønsker et arbejdsmiljøcertifikat.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet