Forslag til nye regler for udenlandske medarbejderes ret til bibeskæftigelse

Et nyt lovforslag skal give udenlandske medarbejdere ret til at have et bijob uden at skulle ansøge om en ny arbejdstilladelse.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Udlændinge- og integrationsministeren har fremsat et lovforslag, der skal skabe mere fleksibilitet i reglerne om udenlandske medarbejderes ret til bibeskæftigelse. Indtil nu har man skullet ansøge om en arbejdstilladelse for hvert enkelt ansættelsesforhold, og der har været en del eksempler fremme i pressen om, at udenlandske arbejdstagere helt uforvarende er kommet til at overtræde dette princip, som heller ikke deres arbejdsgiver har været opmærksom på. Derfor ønsker Udlændinge- og Integrationsministeriet nu at lave om på reglerne for at gøre dem mere ”moderne”.

Det foreslås derfor, at udlændinge med opholds- og arbejdstilladelse som forsker eller gæsteforsker skal kunne udføre bibeskæftigelse uden at skulle indgive en ny ansøgning om arbejdstilladelse. En betingelse er dog, at bibeskæftigelsen skal have en sammenhæng med den beskæftigelse, udlændingen har opnået arbejdstilladelse for (”hovedbeskæftigelsen”).

Udlændinge med øvrige opholds- og arbejdstilladelser får ligeledes ret til at udføre bibeskæftigelse uden at ansøge særskilt herom. For disse udlændinge gælder dog, at bibeskæftigelsen ikke må overstige 12 timer om ugen (opgjort som gennemsnit pr. kvartal). Også her skal bibeskæftigelsen have en sammenhæng med hovedbeskæftigelsen.

Det foreslås desuden, at alle udlændinge med en opholds- og arbejdstilladelse fremover har ret til at udføre ulønnet frivilligt arbejde ved siden af deres hovedbeskæftigelse (og eventuelle bibeskæftigelse) uden at skulle ansøge særskilt herom. Der henvises eksempelvis til ulønnet frivilligt arbejde i foreninger og frivillige organisationer.

Udlændinge med en opholdstilladelse, som straffes for ulovligt arbejde, kan ifølge forslaget fremover ikke blive mødt af den gældende karensperiode på 15 år i forhold til muligheden for opnåelse af tidsubegrænset opholdstilladelse. Karensperioden vil hermed fremover alene kun gælde for udlændinge, der ikke har en opholdstilladelse, og som straffes for ulovligt arbejde.

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet