Forslag til databeskyttelses­loven: Nu også bøder til offentlige myndig­heder

Justitsministeriet har nu for Folketinget fremsat det endelige lovforslag til en ny ‎databeskyttelseslov, der skal ”implementere” databeskyttelsesforordningen. Foruden en ‎række mindre ændringer foreslår Justitsministeriet nu, at også offentlige myndigheder ‎skal kunne pålægges bøder ved overtrædelse af persondataretten.

Lovforslaget, der supplerer og gennemfører den meget omtalte ‎databeskyttelsesforordning, er nu fremsat for Folketinget. Planen er, at forslaget skal ‎førstebehandles den 16. november 2017.‎

Med forslaget opretholdes og fastsættes supplerende nationale bestemmelser, i det ‎omfang der inden for forordningen har været mulighed for at fastsætte sådan national ‎regulering. Det er endnu en gang vigtigt at bemærke, at også det endelige forslag i ‎udgangspunktet viderefører den retstilstand, vi kender i dag.‎

Med det oprindelige udkast til lovforslaget, der har været sendt i høring over sommeren, ‎var det endnu uklart, om offentlige myndigheder kunne blive pålagt bøder ved ‎overtrædelse af databeskyttelsesforordningen. Det fremgik faktisk direkte af udkastet, ‎at der endnu ikke var taget stilling til sanktionsspørgsmålet i forhold til offentlige ‎myndigheder. ‎

Det er der imidlertid nu taget stilling til med fremsættelsen af det endelige forslag. Det ‎fremgår, at offentlige myndigheder også bør kunne straffes, hvis der behandles ‎personoplysninger i strid med databeskyttelsesforordningen. Med det endelige ‎lovforslag foreslås det derfor nu, at også offentlige myndigheder skal kunne modtage ‎bødeforelæg fra Datatilsynet – på samme måde som private aktører. Det fremgår dog, ‎at det er hensigten, at bødeloftet skal være lavere for offentlige myndigheder end for ‎private. ‎

I forhold til den retstilstand, der gælder i dag, sker der altså med det endelige forslag en ‎væsentlig udvidelse af muligheden for at sanktionere offentlige myndigheder for brud på ‎persondatalovgivningen. ‎

Norrbom Vinding følger naturligvis lovforslagets behandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet