Forslag til ændring af tv-overvågningsloven

Justitsministeriet har fremsat et forslag til ændring af tv-overvågningsloven, der blandt andet flytter reglerne om tv-overvågning fra persondataloven til tv-overvågningsloven.

I efteråret 2017 blev forslaget til den nye databeskyttelseslov fremsat. Databeskyttelsesloven vil, når loven træder i kraft, supplere og gennemføre databeskyttelsesforordningen.

På den baggrund har Justitsministeriet nu fremsat et lovforslag om ændring af tv-overvågningsloven, der fremover skal indeholde de nugældende regler i persondatalovens kapitel 6 a om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning.

I lovforslaget fremgår det, at databeskyttelsesforordningens regler om oplysningspligt fortsat skal iagttages, og det præciseres i lovbemærkningerne, at medarbejdere som udgangspunkt skal orienteres individuelt om al tv-overvågning på arbejdspladsen – ud over at arbejdsgiver i øvrigt skal huske at efterleve tv-overvågningslovens krav om skiltning i forbindelse med tv-overvågningen.

Herudover foreslås det som noget nyt, at erhvervsdrivende, der har været udsat for berigelsesforbrydelse (fx tyveri) af ikke bagatelagtig karakter, på visse nærmere fastsatte betingelser må videregive optagelser af den formodede gerningsperson til andre erhvervsdrivende med henblik på at advare om denne.

Norrbom Vinding følger lovforslagets behandling.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet