Forslag til ændring af arbejdsmiljø­loven vedtaget

Lovforslaget, der har til formål at styrke arbejdsmiljøindsatsen i Danmark, er nu blevet vedtaget af Folketinget.

nvi_portraetter_done_014_web.jpg

I december 2019 fremsatte beskæftigelsesministeren et lovforslag, der udmøntede dele af en række anbefalinger fra det såkaldte Ekspertudvalg. Lovforslaget blev – uden ændringer – vedtaget på Folketingets sidste møde i 2019 – den 20. december 2019.

Lovændringen udmønter først og fremmest en oprydning i de gamle regler på arbejdsmiljøområdet, så reglerne bliver mere forståelige for arbejdsgiverne. Med lovændringen har man derfor forsøgt at fjerne unødige sproglige og forståelsesmæssige vanskeligheder.

Herudover indføres der med virkning fra 1. september 2020 mulighed for, at Arbejdstilsynet kan indgå aftaler med en arbejdsgiver om forbedring af arbejdsmiljøet og om – inden for en aftalt frist – at løse et konkret arbejdsmiljøproblem. På den måde undgår arbejdsgiveren (i første omgang) at få en afgørelse fra Arbejdstilsynet vedrørende de konstaterede problemer.

Arbejdsgivere risikerer endvidere fremover at skulle betale et gebyr for tilsyn, når Arbejdstilsynet i forbindelse med et opfølgende tilsyn konstaterer, at der fortsat sker overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen. Denne ændring træder også i kraft den 1. september 2020, og størrelsen af gebyret vil blive fastsat ved bekendtgørelse. Det fremgår af forarbejderne, at det forventes, at Arbejdstilsynets gennemsnitlige omkostninger til et tilsynsforløb i 2020 vil udgøre omkring 10.000 kr.

Lovændringen medfører endvidere også med virkning fra den 1. september 2020 en skærpelse af bødeniveauet ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven, som medfører alvorlige personskader, eller som har døden til følge. Herudover skærpes bødeniveauet i situationer, hvor der er tale om gentagne grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet