Forskerskatte­ordningen foreslås udvidet

Der er netop fremsat et lovforslag om ændring af forskerskatteordningen. Fremover ‎skal ordningen kunne benyttes i op til 7 år, og bruttoskatteprocenten skal stige til 27 %.

nvi_portraetter_done_052_web.jpg

Efter de nuværende regler har en medarbejder – når betingelserne herfor er opfyldt – ‎mulighed for at være omfattet af forskerskatteordningen i op til 5 år med en ‎beskatning på 26 % efter betaling af arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. ‎

Som led i den erhvervspakke, der er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og ‎Radikale Venstre, er der netop fremsat et lovforslag om ændring af ‎forskerskatteordningen. Fremover skal en medarbejder have mulighed for at være på ‎ordningen i op til 7 år med en beskatning på 27 %. ‎

Når arbejdsmarkedsbidraget tages i betragtning, vil stigningen på 1 % fra 26 % til 27 ‎‎% indebære, at den effektive skatteprocent vil stige med 0,92 % fra 31,92 % til 32,84 ‎‎%. ‎

I lovforslaget foreslås det, at ændringerne skal træde i kraft den 1. januar 2018. ‎

Efter Norrbom Vindings opfattelse må ikrafttrædelsesbestemmelsen forstås således, ‎at den ændrede forskerskatteordning også vil gælde for en medarbejder, der på ‎nuværende tidspunkt er omfattet af ordningen, når medarbejderen pr. 1. januar 2018 ‎som minimum har blot 1 dag tilbage af den 5-årige periode, der hidtil har gjaldt i ‎forhold til medarbejderen. ‎

En medarbejder, der er blevet omfattet af forskerskatteordningen den 2. januar 2013 ‎eller senere, vil derfor blive omfattet af den ændrede ordning og vil dermed kunne få ‎‎2 år mere til lav beskatning. Uanset om medarbejderen ønsker at gøre brug af den ‎længere periode, vil medarbejderen fra den 1. januar 2018 skulle beskattes med 27 % ‎efter betaling af arbejdsmarkedsbidrag. ‎

Norrbom Vinding følger lovforslaget og vender tilbage, når der foreligger nyt.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet