Forskel på måleassistenter og måleteknikere

Østre Landsret kom frem til, at fire måleassistenter, der var ansat tidsbegrænset i en styrelse, ikke var blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

En arbejdsgiver må ikke behandle en medarbejder mindre gunstigt, fordi medarbejderen er ansat i en tidsbegrænset ansættelse. Når det skal afgøres, om en medarbejder med en tidsbegrænset ansættelse er blevet forskelsbehandlet, ser man på vilkårene for fastansatte medarbejdere i en sammenlignelig stilling. I denne sag var spørgsmålet, om der var sammenlignelighed mellem stillingerne som måleassistenter og måleteknikere.

Denne sag handlede om fire måleassistenter. De var ansat tidsbegrænset i en statslig styrelse. Måleassistenternes løn- og ansættelsesvilkår fulgte af den statslige overenskomst, som arbejdet var omfattet af. Fordi der var tale om sæsonarbejde af mindre end 1 års varighed, skulle medarbejderne ifølge overenskomsten aflønnes som timelønnede. Det gjorde bl.a., at måleassistenterne ikke havde ret til løn under sygdom.

Måleassistenterne mente, at denne ordning var i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse. De sammenlignede deres vilkår med de fastansatte måleteknikeres. Styrelsen var ikke uenig i, at måleassistenterne havde mindre gunstige løn- og ansættelsesvilkår end de fastansatte måleteknikere. Styrelsen mente bare ikke, at der var tale om sammenlignelige stillinger.

Sammenligneligheden
Østre Landsret gav den statslige styrelse medhold. På trods af, at retten fandt det bevist, at måleassistenterne i et vist omfang havde udført de samme opgaver som en måletekniker, mente retten ikke, at stillingen som måleassistent var sammenlignelig med stillingen som måletekniker.

Allerede af den grund var måleassistenterne ikke blevet forskelsbehandlet i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Retten lagde vægt på, at måleassistenterne var ufaglærte og alene havde fået sidemandsoplæring. Måleteknikerne havde derimod en 2-årig uddannelse. Herudover tillagde retten det betydning, at måleteknikerne havde ansvar for planlægning af arbejdet.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen illustrerer, at der sker en detaljeret prøvelse af sammenligneligheden af den tidsbegrænsede stilling og den tidsubegrænsede stilling, og
  • at retten i denne sag kiggede på opgavetyper, ansvar og uddannelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet