Forbindelse til Forsvaret

Bortvisning af en medarbejder, der kontaktede en kunde for at oplyse om sin snarlige fratrædelse, var ikke berettiget.

NV Highres-3.jpg

En medarbejder, der i sin opsigelsesperiode opfører sig illoyalt, kan bortvises på samme vis, som hvis forseelsen sker i den øvrige ansættelsesperiode. I denne sag skulle Østre Landsret vurdere, om en medarbejders udtalelser til en kunde udgjorde et brud på loyalitetspligten og en væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Medarbejderen var ansat som Sales Manager og skulle bl.a. booke hotelophold til Forsvaret. Han havde gennem flere år haft god kontakt til en medarbejder hos Forsvaret, der stod for at bestille hotelopholdene. Sales Manageren havde imidlertid svært ved at opnå de forventede resultater og indgik derfor en aftale med arbejdsgiveren om at blive fritstillet og fratræde med 3 måneders varsel.

I opsigelsesperioden havde Sales Manageren kontakt med medarbejderen i Forsvaret, hvor de bl.a. snakkede om, at en anden medarbejder i Forsvaret snart skulle pensioneres, og hvad de kunne købe i gave til vedkommende. Ved denne lejlighed omtalte Sales Manageren, at Forsvaret ikke længere skulle kontakte ham for booking af hoteller.

Efterfølgende kontaktede direktøren medarbejderen i Forsvaret for at undersøge, hvorfor der havde været så få bestillinger fra Forsvaret i det første halvår. I den forbindelse opstod der muligvis en kommunikationsfejl. Direktøren forstod i hvert fald situationen således, at Sales Manageren skulle havde sagt, at Forsvaret ikke længere skulle benytte virksomheden som helhed til at booke hoteller.

Det opfattede direktøren som meget illoyal adfærd og bortviste derfor Sales Manageren.

Sales Manageren anlagde herefter sag mod virksomheden med krav om erstatning som følge af manglende opsigelsesvarsel.

Virksomheden gjorde gældende, at Sales Manageren havde handlet groft illoyalt ved uberettiget at kontakte virksomhedens kunder, mens han var fritstillet, og ved at opfordre til at afslutte samarbejdet med virksomheden.

Østre Landsret var ikke enig. Landsretten fandt, at Sales Managerens adfærd og udtalelse om, at Forsvaret ikke længere skulle kontakte ham personligt for booking af hoteller, ikke var en krænkelse af hans loyalitetsforpligtelse. Der havde derfor ikke været grundlag for at bortvise ham,

Sales Manageren blev tilkendt erstatning svarende til lønnen i den resterende opsigelsesperiode.

Norrbom Vinding bemærker

  • at sagen illustrerer de vanskelige bevisovervejelser, som en arbejdsgiver må gøre sig, før der i en given situation træffes valg mellem sanktioner, og
  • at arbejdsgiver særligt bør være påpasselig, hvis en given adfærd alene kan bevises ved vidneforklaringer

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet