For sen raskmelding?

Den faglige voldgift afgjorde, at en virksomhed ikke kunne hjemsende en medarbejder uden løn, fordi denne havde raskmeldt sig senere, end hvad der fremgik af lokalaftale.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Efter Bygge- og Anlægsoverenskomstens § 82 kan arbejdsgiveren hjemsende medarbejdere inden for de områder, hvor arbejdet traditionelt er indstillet i hele eller dele af vinterperioden samt i overensstemmelse med sædvanlig praksis ved vejrlig, materialemangel, ordremangel eller lignende. Men kan arbejdsgiveren også hjemsende en medarbejder, hvis denne raskmelder sig på et så sent tidspunkt, at denne ikke kan indgå i bemandingsplanen?

Sagen handlede om en stilladsmontør, der var omfattet af Bygge- og Anlægsoverenskomsten. Stilladsmontøren havde været sygemeldt i 2 dage, men fik det bedre om aftenen på 2. dagen og ringede derfor til virksomheden kl. 18.42 og lagde en besked om, at han var rask og ville møde på arbejde dagen efter.

I virksomheden, hvor stilladsmontøren var ansat, var der indgået en lokalaftale om, at medarbejderne skulle tilstræbe at raskmelde sig inden kl. 12 dagen før, man ville påbegynde arbejdet. Det fremgik yderligere, at hvis dette ikke blev overholdt, var det ikke sikkert, at der ville være arbejde til medarbejderen den efterfølgende dag.

På den baggrund meddelte arbejdsgiveren stilladsmontøren, da han mødte på arbejde næste dag, at han skulle tage hjem igen, da han ikke havde raskmeldt sig rettidigt, og at der derfor ikke var arbejde til ham den pågældende dag.

Stilladsarbejderen og dennes faglige organisation lagde sag an mod arbejdsgiveren og krævede løn for den pågældende dag, da stilladsmontøren havde raskmeldt sig rettidigt og stillet sin arbejdskraft til rådighed for arbejdsgiveren.

Arbejdsgiveren gjorde gældende, at der var en klar driftsmæssig begrundelse bag lokalaftalen, idet der var behov for at lave bemandingsplaner for hver dag.

Ikke hjemmel i overenskomsten
Opmanden lagde til grund, at stilladsmontøren havde raskmeldt sig ved at ringe til arbejdsgiveren, da han om aftenen følte sig rask nok til at møde på arbejde den efterfølgende dag. Han var herefter mødt på arbejde til normal arbejdstids begyndelse og havde stillet sin arbejdskraft til rådighed.

Opmanden udtalte, at der midlertidig ikke var grundlag for at antage – og det var heller ikke påberåbt – at hjemsendelsen opfyldte betingelserne i overenskomstens § 82 for hjemsendelse af medarbejdere.

Allerede fordi det alene fremgik af lokalaftalen, at raskmelding ”tilstræbes” gjort inden kl. 12, fandt opmanden raskmeldingen for fyldestgørende. Stilladsmontøren havde derfor krav på løn for den arbejdsdag, hvor han af arbejdsgiveren blev forhindret i at arbejde.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er primært begrundet i en konkret fortolkning af overenskomstens bestemmelse om hjemsendelse.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet