Folketinget vedtager nye regler for aldersopsparing

Fra den 1. januar 2018 er reglerne for aldersopsparing ændret. Fremover vil ordningen i større grad være målrettet den pensionsopsparing, der foretages sidst i arbejdslivet.

nvi_portraetter_done_045_web.jpg

Som led i regeringen og Dansk Folkepartis ”Aftale om flere år på arbejdsmarkedet” har Folketinget i denne uge vedtaget en række lovændringer i reglerne for aldersopsparing. Ændringerne skal gøre det mere attraktivt for seniorer at blive på arbejdsmarkedet. 

Vores omtale af forslaget, da det blev fremsat, kan læses her.

Lovændringerne gør det muligt for personer fremover årligt at indbetale op til 45.000 kr. (2017-niveau) til deres aldersopsparing de sidste 5 år inden folkepensionsalderen. Frem til 2023 vil grænsen for indbetaling blive øget med 1.000 kr. årligt, så den maksimale årlige indbetaling vil være 50.000 kr. Personer med mere end 5 år til folkepensionsalderen vil alene kunne indbetale op til 5.000 kr. pr. år. Efter de gældende regler har personer kunnet indbetale op til 30.200 kr. (2018-niveau) årligt, uanset hvor længe de har haft til folkepensionsalderen. 

Derudover har Folketinget også vedtaget en ordning, der skal gøre det lettere for en arbejdsgiver at korrigere fejlagtige indbetalinger på arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger. 

Ændringerne træder i kraft den 1. januar 2018.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet