Flyt dig. Det er min mappe!

Det var i orden at bortvise en medarbejder, der havde mast sig forbi sin direktør og taget virksomhedens ting med hjem.

nvi_portraetter_done_024_web.jpg

Hvis en medarbejder groft misligholder sit ansættelsesforhold, kan det som regel føre til en bortvisning. Men er det grov misligholdelse, hvis medarbejderen tager sin arbejdsgivers effekter med hjem og i den forbindelse ”maser” sig forbi sin direktør? Det skulle en faglig voldgift tage stilling til i denne sag.

Sagen handlede om en opsagt planlægger i en plejevirksomhed. Planlæggeren, der var sygemeldt, mødte i løbet af opsigelsesperioden ind på virksomheden for at aflevere sit nøglekort. Inden planlæggeren forlod virksomheden, tog hun nogle effekter fra en skuffe, herunder en mappe med papir.

Da planlæggeren var på vej væk med effekterne, blev hun standset af virksomhedens driftschef, der bad om lov til at kigge effekterne igennem. Det nægtede planlæggeren, selvom driftschefen oplyste, at det kunne føre til politianmeldelse, hvis hun forlod virksomheden med effekterne, uden at virksomheden kunne kontrollere, om effekterne tilhørte planlæggeren eller ej.

Planlæggeren forlod i første omgang virksomheden med effekterne, men da hun kom ned til sin bil, opdagede hun, at hun ikke havde fået en kvittering for, at hun havde afleveret nøglekortet. Hun gik derfor tilbage til virksomheden, hvor hun i døren blev mødt af direktøren, der på ny bad hende om at aflevere effekterne. Planlæggeren ”maste” eller ”skubbede” sig i den forbindelse forbi direktøren for at hente kvitteringen.

På vejen hjem kørte planlæggeren forbi sin fagforening, som den efterfølgende dag afleverede mappen og i hvert fald nogle af de øvrige effekter tilbage til virksomheden, således at virksomheden kunne gennemgå dem. Samme dag besluttede virksomheden at bortvise planlæggeren. Planlæggeren mente, at bortvisningen var uberettiget, og derfor endte sagen i en faglig voldgift.

Tilliden var væk
Under sagen anførte planlæggeren særligt, at hun ikke havde opført sig voldeligt, da hun maste sig forbi direktøren. Hun fremhævede også, at effekterne efter hendes opfattelse tilhørte hende selv.

Trods disse argumenter blev virksomheden frifundet. Opmanden lagde efter forklaringerne til grund, at planlæggeren havde mast sig forbi direktøren, og at planlæggeren havde taget effekterne med sig uden at ville give virksomheden mulighed for at gennemgå materialet først. Derved havde planlæggeren begået et sådant brud på det nødvendige tillidsforhold og den almindelige loyalitetspligt, at bortvisningen var berettiget.

Norrbom Vinding bemærker

  • at afgørelsen er et fint eksempel på, at medarbejdere også i deres opsigelsesperiode skal leve op til den almindelige loyalitetspligt og medvirke til at bevare det gode tillidsforhold, og
  • at det muligvis har spillet en betydelig rolle i afgørelsen, at planlæggeren med sin opførsel reelt gjorde det umuligt for virksomheden at kontrollere, om der blev fjernet fortrolige oplysninger fra virksomheden, eller om planlæggeren – som hun selv oplyste – blot fjernede sine personlige ejendele.

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet