Fejl på fødevare­fabrikken

Afskedigelsesnævnet fastslog, at det var usagligt at afskedige en ekspeditionsassistent, idet opsigelsen ikke var proportional med karakteren af medarbejderens fejl.

nvi_portraetter_done_046_web.jpg

Hvis en medarbejder gentagne gange overtræder en arbejdsgivers retningslinjer, vil det være en saglig opsigelsesgrund. Der kan dog i enkelte tilfælde være særlige omstændigheder, som gør, at en opsigelse på trods af overtrædelserne anses for uproportional. Det er denne afgørelse fra Afskedigelsesnævnet et eksempel på.

Sagen handlede om en ekspeditionsassistenten i en fødevarevirksomhed. Fødevarevirksomheden havde en intern politik om, at arbejdsopgaver enten skulle færdiggøres inden arbejdsdagen var ovre eller alternativt overdrages til en kollega. Denne politik havde ekspeditionsassistenten svært ved at overholde, og han modtog derfor en skriftlig advarsel.

Dagen efter modtagelsen af advarslen blev ekspeditionsassistenten sygemeldt i en uge på grund af stress. Efter sin raskmelding undlod ekspeditionsassistenten igen at overholde virksomhedens politik, da han endnu engang forlod kontoret uden at have færdiggjort eller sikret rettidig overdragelse af en arbejdsopgave. Da virksomheden blev gjort opmærksom herpå, blev ekspeditionsassistenten opsagt.

Ekspeditionsassistentens fagforening mente, at afskedigelsen var usaglig og indbragte sagen for Afskedigelsesnævnet. For nævnet anførte fagforeningen, at afskedigelsen var uproportional, da ekspeditionsassistenten kun havde haft 7 arbejdsdage til at ændre sin adfærd. Derudover havde ekspeditionsassistenten ikke i sine foregående 27 år hos virksomheden modtaget påtaler for lignede fejl.

Fødevarevirksomheden fremførte derimod, at afskedigelsen var saglig, idet ekspeditionsassistenten på trods af modtagelsen af advarslen kort tid forinden igen havde handlet i strid med virksomhedens politik.

Omstændighederne blev afgørende
Efter en samlet vurdering fandt opmanden, at afskedigelsen var uproportional. Selvom ekspeditionsassistenten ikke havde overholdt virksomhedens interne retningslinjer og kort forinden havde modtaget en advarsel herfor, tillagde opmanden det vægt, at der havde været ekstraordinært travlt i virksomheden, at ekspeditionsassistenten netop havde været sygemeldt med stress, og at han havde forsøgt at løse opgaven selv.

Derudover havde ekspeditionsassistenten 27 års anciennitet, ligesom at han ikke tidligere havde modtaget påtaler for lignende fejl.

Ekspeditionsassistenten blev derfor tilkendt en godtgørelse på 150.000 kr.

Norrbom Vinding bemærker,

  • at afgørelsen ikke ændrer på, at det fortsat vil være sagligt for en arbejdsgiver at afskedige en medarbejder, der på trods af en advarsel fortsat ikke overholder arbejdsgiverens interne politikker, men
  • at der i denne konkrete sag var en række særlige formidlende omstændigheder, herunder medarbejderens meget lange anciennitet, som gjorde, at en opsigelsen blev anset for usaglig.

 

Indholdet i ovenstående nyhedstekst er ikke og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.

Mere om emnet